Történelemmel kapcsolatos könyvek II.

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
Emil Ludwig : Lincoln
Abraham Lincoln, az USA tizenhatodik elnöke egyszerű emberek gyermekeként született. Édesanyját korán elvesztette. Művelt mostohaanyja azonban nagyon megkedvelte a csöndes, értelmes kisfiút, akit írni és olvasni is megtanított. A fiatal Lincoln kitanulta az ácsmesterséget, majd révészként dolgozott egy kompon. Később New Salemben telepedett meg. 1860-ban választották elnökké, majd 1864-ben másodszor is az Amerikai Egyesült Államok elnökévé választották. Emil Ludwig könyvében Lincoln életét követhetjük végig.
 

Csatolások

 • covers_636431.jpg
  covers_636431.jpg
  7 KB · Olvasás: 4
 • Emil Ludwig - Lincoln.pdf
  1.7 MB · Olvasás: 80

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Roger Liebi - Beteljesedett prófécia / Világtörténelem
Messiási prófécia – beteljesedése és történeti valódisága / Dániel próféta látámásában

1704106813198.jpeg

„Egyedülálló a Biblia abban, ahogy részletekbe menő próféciákat közöl, amelyek évszázadokra, sőt évezredekre előre szólnak, és tévedhetetlenül beteljesedtek.
Egyedül a Dániel könyve több, mint 200 olyan próféciát tartalmaz, amelyek a világtörténelem során beteljesedtek.
Az olvasó elálmélkodik majd azon, hogy Dániel jövendölései a világtörténelemben milyen pontosan beteljesedtek.”
1986
 

Csatolások

 • Roger Liebi - Beteljesedett prófécia - Világtörténelem.pdf
  24.6 MB · Olvasás: 92

braco

Állandó Tag
Állandó Tag
Kővári László
Erdély történelme I.-VI.kötet
Az ős-időktől a magyarok honfoglalásáig. Ismeretlen idők. Minden ősrégi birodalom kezdetét mély homály takarja, melybe - biztos alapú írott emlékek hiányában - legfőlebb a népmondák és regék vetnek egy-egy költői ugyan, de csak révedező sugárt, mely legkevésbé sem alkalmas a történetnyomozót igazi ösvényre vezetni. Így vagyunk a mai Erdély őstörténetével is, melyből nem csak emlék, de még szóhagyomány sem maradt fön, - mindezt nyomtalanul elsöpörték az óriási forrongások, az erőszakos átalakulások azon korban, midőn egy fegyver-erővel letiport és kipusztított nép temetője fölött a győztes emelt új birodalmat, hogy nemsokára ezt egy harmadik, még hatalmasabb nép rombolja szét.
Minő nép lakta először Erdélyt? - oly kérdés, melyre a történetíró aligha adhat valaha feleletet. A legrégibb, bár nagyon bizonytalan nyom csak Kr. e. 513. évig vezet vissza, mely időben a roppant kiterjedésü szcytha birodalom ellen Dárius Histaspes perzsa király hadat indított...
 

Csatolások

 • 1.Kővári László-Erdély történelme I. .pdf
  896 KB · Olvasás: 81
 • 2.Kővári László-Erdély történelme II. .pdf
  783.4 KB · Olvasás: 68
 • 3.Kővári László-Erdély történelme III. .pdf
  831.8 KB · Olvasás: 66
 • 4.Kővári László-Erdély történelme IV. .pdf
  1.3 MB · Olvasás: 65
 • 5.Kővári László-Erdély történelme V. .pdf
  2.2 MB · Olvasás: 66
 • 6.Kővári László-Erdély történelme VI. .pdf
  922.6 KB · Olvasás: 66

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
P. Adams - A Birodalom

1704183507929.png


A világban egyre nagyobb problémát jelent a terrorizmus. De mi van akkor, ha egy új, minden eddiginél szervezettebb és kegyetlenebb csoportról kiderül, hogy csupán egy álszent hatalom bábja, a minél nagyobb uralomért folyó irgalmatlan harcban? Erre próbál rájönni a velejéig gátlástalan újságíró Samantha McGrady is, aki akarata ellenére keveredik bele egy olyan ügybe, mely alapjaiban kérdőjelezi meg az Egyesült Államok helyét a szabad világ országai közt.
2016
 

Csatolások

 • P. Adams - A Birodalom.epub
  689.5 KB · Olvasás: 60
 • P. Adams - A Birodalom.pdf
  750.2 KB · Olvasás: 72

Zasztava

Állandó Tag
Állandó Tag
George Bernard Shaw

Béke vagy háboru

c5yivJt.png
(1920) Megjelenés: 2023. július 04.
Sokszor megfeledkezünk arról, hogy Shaw ír származású volt. Kevés művében válik ez jelentőssé, de ez a háboró ellen írt esszé éppen ezek közé tartozik. Írsége lehetővé teszi számára a hűvös távolságtartást és éles szeme, fejlett kritikai érzéke lerántja a leplet a brit birodalmi politika valódi céljairól. Olyannyira elevenébe hatolt írása a brit politikának és közéletnek, hogy megfosztják állampolgárságától, s ahol csak megjelenik Nagy-Britannia szerte, kiürülnek az előadótermek. Ma is érdemes kézbevenni ezt a művet, no nem azért, mert egy kis nép nagy szülöttje harcol benne, s látnánk magunk árnyékát ebben, hanem azért, hogy miként lehet kortársként átlátni a nagypolitika függönyein.
 

Csatolások

 • George Bernard Shaw - Beke vagy haboru.epub
  247 KB · Olvasás: 67
 • George Bernard Shaw - Beke vagy haboru.pdf
  574.3 KB · Olvasás: 60

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
Zolcer János : Gorbacsov titkai
"Ajánlom a könyvben leírt igaz történeteket azoknak, akiknek vannak álmaik, akik hisznek abban, hogy mások példájából is erőt tudnak meríteni az önmegvalósításhoz. Ajánlom továbbá azoknak, akik kíváncsiak a hatalom működésének kulisszatitkaira; az emberre, aki történelmi eseményeket idézett elő és történelmi fontosságú döntéseket hozott: miért és hogyan tette meg ezeket?

A történeteket személyesen Gorbacsovtól hallottam, és ötvöztem őket saját korábbi élményeimmel. Így megszületett egy kicsit szokatlan műfaj, a dokumentumriport-interjú-írói fantázia könnyed, olvasmányos formában előadott változata: a dokumentum-mese!

Remélem, hogy ebben az egyedi formában sikerül majd a legkülönbözőbb korosztályú és érdeklődési körű emberekkel is megismertetni korunk egyik legnagyobb politikusának tetteit, gondolatait. Néhány apró részletében bemutatni a kort, amelyben Gorbacsov felnőtt és élt, amelyet elkezdett megreformálni. Ítélje meg az olvasó, hogy ez mennyire sikerült neki, mennyiben befolyásolta vagy változtatta meg ez a reform mindannyiunk életét, sorsunk alakulását.

Sok könyv született Gorbacsovról: mind ő maga, mind kutatók, történészek, írók is részletesen leírták életét és munkásságát. Amit Gorbacsov írt, az érthetően egy szubjektív monológ önmagáról. Amit mások írtak róla, azok többnyire tudományos munkák, értekezések, amelyeknek írói legtöbbször egyáltalán nem, vagy csak egy interjú erejéig találkoztak Gorbacsovval.

Nekem szerencsém volt: kapcsolatunk immár húszéves! Ez alatt személyiségének sok oldalát megismertem. Írásom egy barát objektív szemszögéből mutatja be őt, nagyon közvetlen, személyes élmények alapján. És ezért lett más ez a könyv, mert módom volt Gorbacsovot elkísérni élete minden fontos helyszínére, sok-sok beszélgetést folytatni vele – és mindezt ötvözve származásom, múltam, személyes élményeim, munkám és kapcsolataim idevágó élményeivel… Ilyen egyveleg még nem született róla!

A sors ugyan nem volt hozzá mindig kegyes, de ez számára lényegtelen. Hiszen az életében volt idő, amikor ő irányíthatta a sorsot! Ez bizony csak nagyon keveseknek adatik meg! Mihail Szergejevics Gorbacsov azonban ezen kevesek egyike!”
 

Csatolások

 • covers_631866.jpg
  covers_631866.jpg
  10.8 KB · Olvasás: 0
 • Gorbacsov titkai (Zolcer János)_compressed.pdf
  7.9 MB · Olvasás: 90

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Szathmári Botond - Az iszlám vallás alapjai, irányzatai és misztikus útja

1704921745287.jpeg

A nyugati civilizáció éppen most éli harmadik intenzív találkozását az iszlámmal. Az első a középkorban, az Abbászida kalifátus korában volt, amikor a Nyugat egy olyan iszlámmal került kapcsolatba, amely számtalan területen, mint orvoslás, matematika, filozófia, előtte járt, így sokat tanulhatott tőle. A második találkozást a középkor végén az oszmán török betörés jelentette, amikor leginkább félelmetes és az európai kultúránkat veszélyeztető hódítóként tűnt fel az iszlám. A harmadiknak éppen mi vagyunk a tanúi – ezt, mivel nem tudjuk meddig tart és milyen lesz a kimenetele, még nem értékelhetjük. A jelenkori intenzív kapcsolatba kerülés során egy tájékozódni akaró ember semmiképpen sem engedheti meg, hogy ne ismerje meg a másik oldalt, hogy követői mit gondolnak, és miért cselekszenek úgy, ahogy. Egy másik kultúra megismerése árnyaltabbá teszi a róla alkotott véleményünket, és megszabadulhatunk a rátapadt sztereotípiáktól. Ez a rövid összefoglaló munka nem tűz ki más célt, mint az iszlám vallás és kultúra legalapvetőbb tanításainak, sajátosságainak és irányzatainak a bemutatását. Átfogó képet kíván adni erről a vallási kultúráról, amely éppen úgy sokarcú, mint a keresztény vagy a buddhista világ. Az iszlámról tehát nem lehet és nem is szabad leegyszerűsített, sablonos képet festeni. Különböző helyeken élő hívei más-más irányzatot követve, egymástól eltérő módon szemlélik a világot. E kötet éppen ebben kíván eligazodást nyújtani.
2021
 
Oldal tetejére