Történelemmel kapcsolatos könyvek II.

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Filip Springer - Egy eltűnt város krónikája

1705181557187.jpeg

Kupferberg–Miedzianka alsó-sziléziai bányászváros volt, később kis időre turistaparadicsom, a gyógyulni vágyók pihenőhelye lett. Ma már nyoma sincs. Nincs meg a Városháza vendéglő, nincsenek mulatságok. Nincs meg a sörfőzde, a papírgyár, a kőfaragóüzem, a műhelyek. Nincs már meg a temető sem, a környéken viszont a mai napig emlegetik, hogy traktorral húzták ki a földből a sírköveket, és kutyák hordták szét a faluban az emberi csontokat.
Filip Springer író, újságíró több mint két évig kereste a választ arra a kérdésre, miért tűnt el a föld színéről egy hétszáz éves múlttal rendelkező kisváros. Az oroszok pusztító rablógazdálkodása miatt, akik uránt bányásztak 1948 és 1952 között? Vagy a bányászati károkról szóló történeteket is a hatalom találta ki, hogy ezzel az ürüggyel rombolhassa le a várost, és eltemethesse a múlt titkait?
A szerző hitelesen adja vissza a terror, a hallgatás, az eltitkolt szenvedés légkörét, amelyben a szereplők a saját bőrükön tapasztalták meg a fegyverkezési verseny és az atomfegyver-fejlesztés következményeit. Ez a többszólamú riportkönyv nem ad választ minden kérdésre, de örökre megőrzi egy eltűnt város emlékét.
2017
 

Csatolások

 • Filip Springer - Egy eltűnt város krónikája.epub
  418.9 KB · Olvasás: 89

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
Eörsi László : Corvinisták I-II.
Ma már közismert a fegyveres felkelés jelentősége a forradalomban. Enélkül elképzelhetetlen lett volna az 1956. októberi szovjet támadás visszaverése, Gerőék eltávolítása a hatalomból, a többpártrendszer kereteinek megteremtése, a semlegesség bejelentése. A felkelők reménytelennek tűnő heroikus küzdelme adott erőteljes nyomatékot a korábban irreálisnak tartott forradalmi követeléseknek, amelyek az országos politikai eseményeket is döntő mértékben befolyásolták a forradalom alatt.
A fegyveres felkelést a fegyveres csoportok, ezek között is a VIII. kerületi csoportok aspektusából vizsgáljuk. E közösségeknek természetesen, amellett, hogy a forradalmat szolgálták, önálló céljuk is volt, vezetőiket különféle ambíciók vezérelték, a „srácok" is különböző indítékokból vállalták a kockázatot. Mindegyik csoportnak megvan a maga önálló története. Több kritikusom hányja a szememre: „szerelmese vagyok a tényeknek". Szenvedélyem azzal magyarázható, hogy a felkelőcsoportok nem közszereplőkből álltak, történetüknek van egy sajátos, a résztvevők szemszögéből – ha úgy tetszik, „békaperspektívából" – fölfogható aspektusa, amely csak részben értelmezhető a nagypolitikai dimenziókban fölfogott, nagybetűs Történelem összefüggésében. Másrészt elengedhetetlennek tartom a résztvevők tényleges tevékenységének, és a valóságos események rekonstrukcióját, annál is inkább, mivel túlságosan teret nyertek a köztudatban a jóhiszeműen terjesztett legendák, és a szándékos torzítások.
 

Csatolások

 • qnevjgwn.jpg
  qnevjgwn.jpg
  29 KB · Olvasás: 10
 • corvinistak-i-ktet (1).pdf
  2 MB · Olvasás: 75
 • corvinistak-ii-ktet.pdf
  18.4 MB · Olvasás: 84

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Richard Bassett - Hitler kémfőnöke

1705852771073.jpeg

Wilhelm Canaris tengernagy hosszú pályafutása igen változatosan telt. Egyszerű tengerésztisztként kezdte, majd Hitler hírszerzésének legfőbb vezetőjévé küzdötte fel magát, végül pedig államellenes összeesküvésre hivatkozva végezték ki a II. világháború utolsó heteiben.
Az I. világháború után került a hírszerzéshez, ahol tevékeny szerepet játszott Hitler hatalomra jutásában. Miután azonban megismerte a nácik rémtetteit, komoly erőfeszítéseket tett a rendszer megdöntésére. Az újabb háború kitörésekor még komolyabb kettős játszmába kellett kezdenie.
Mint a hírszerzés vezetőjének, egyértelmű volt a feladata – ugyanakkor igen sokat tett azért, hogy Hitler terveit a lehető legjobban akadályozza, és Németország vesztesen kerüljön ki a világégésből. Komoly kapcsolatot tartott fenn a szövetséges hírszerző szolgálatokkal és a különböző ellenállási mozgalmakkal. E kettős játék vezetett aztán kivégzéséhez is.
Richard Bassett könyve igen szemléletesen mutatja be Canaris életútját, és jól kiemeli a tengernagy pályafutásának ellentmondásait – mélységekbe menően elemezve e páratlanul izgalmas személyiséget, máig sem teljesen ismert tevékenységét és a háborúban játszott szerepét.
2006
 

Csatolások

 • bassett,_richard_hitler_kemfonoke.pdf
  2.5 MB · Olvasás: 118

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Hampton Sides - Kísértetkatonák

1706044020256.jpeg

Hampton Sides mesteri módon fonja egyetlen művé a rajtaütés percről percre haladó elbeszélését a hadifoglyok gerincroppantó lágeréveinek történetével. A Kísértetkatonák azonban sokkal több, mint egyetlen csata izgalmas hőskölteménye. Hampton Sides a rendkívüli megpróbáltatásnak alávetett ember viselkedését vizsgálja, a foglyok szívós ellenállását, akik még éhezve, trópusi betegségektől gyötrötten és leírhatatlan kínzásoknak alávetve is dacoltak a japán hatóságokkal; a nyugati ember brutális ütközéseit a harcos Bushido erkölcsi kódjának szellemében nevelkedett japán őrökkel és katonákkal; a rangerek és a filippínó gerillák nem mindennapi bátorságát; az amerikai hadvezetőség komplex motivációját, hiszen annak nem egy, igen magas rangú tagját joggal tehették felelőssé a bataani védősereg magára hagyásáért 1942-ben; valamint több amerikai kém – köztük papok és egy mulatótulajdonos hölgy – öngyilkossággal határos vakmerőségét, ők voltak ugyanis azok, akik segítettek a foglyoknak elviselni a rabság hosszú éveit. A Kísértetkatonák azok közé a legkiválóbb könyvek közé tartozik, amelyek segítenek megőrizni a második világháhorú emlékét és erkölcsi hagyatékát az eljövendő nemzedékeknek.
2003


 

Csatolások

 • Hampton Sides - Kísértetkatonák.epub
  668.7 KB · Olvasás: 57
 • Hampton Sides - Kísértetkatonák.pdf
  2.2 MB · Olvasás: 51

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
Eugen Kogon : Az SS-állam - A koncentrációs táborok rendszere

Na végre! Nálunk is megjelenhet, magyarul is olvasható az a mű, mely Németországban már 1946-ban napvilágot látott! Hogy miért kellett hatvan évet várni Eugen Kogon nagyszerű könyvére, amely azóta számtalan kiadást megért, és csupán német földön elérte a félmilliós példányszámot? A magyar rendszerváltásig tartó első negyvennégy évre megvan a válasz: a szerző az egyik fejezetben ugyanis nemcsak a nemzetiszocialista állam álságos diktatúrájáról rántja le a leplet, hanem minden olyan autokrata vezetésről – így a kommunista diktatúráról is –, amely valaha volt és most is létezik szerte a világon. Az azóta eltelt tizenhat év mulasztását pótoljuk ezúttal, újabb, soha el nem felejthető emlékeztetőt nyújtva az olvasónak. Nem könnyű olvasmány „Az SS-állam”. Nem könnyű a benne fellelhető szörnyűségek miatt, amik még a témában járatos olvasót is újra meg újra megrázzák. Nem könnyű, mert olyan mérnöki precizitással, oly részletességgel tárja fel a táborok kegyetlenségeit, ami tényleg csak attól a szerzőtől várható, aki civilben már a háború előtt neves szociológus volt, majd 1938-tól egészen 1945-ig a buchenwaldi koncentrációs tábor foglya…
 

Csatolások

 • 419656559-Eugen-Kogon-Az-SS-allam.pdf
  12.1 MB · Olvasás: 121

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Malcolm Clark - Az iszlám

1706331651990.jpeg

A 2001. szeptember 11-én történtek miatti megrendülés és elkeseredés által indíttatva az emberekben világszerte kérdések vetődnek fel az iszlámmal kapcsolatban, és kezdik felfogni, mennyi tévhitet és hamis elképzelést táplálnak iránta.
A szerző célja, hogy segítséget nyújtson a tisztánlátásban.
Ismerd és értsd meg a muszlimokat!
Az iszlám vallás megértéséhez – amely több mint 1400 éves, követőinek száma a milliárdot is meghaladja, és az egész világon elterjedt – nem kell muszlimnak lenned.
A szerző célja, hogy segítséget nyújtson a tisztánlátásban. Kezdve azzal, hogy felvilágosítással szolgál a keresztes háborúk által az iszlámon ejtett ezeréves sebekről, egészen addig, hogy megérteti, mit jelent a „hit öt oszlopa”. A könyv segítségével remélhetőleg kellő megvilágításba lehet helyezni napjaink konfliktusait, és más látásmóddal tudja az Olvasó értelmezni azokat.
Könnyed, mégis hiteles, szórakoztató stílusban írt könyvünkben feltárul előtted, amit tudni szeretnél az iszlám hitről, szokásokról, a muszlimok mindennapi életéről, az iszlám eredetéről és történetéről.
Neked szól:
ha az iszlám mint vallás érdekel;
ha a muszlim rítusokat és vallásgyakorlatot akarod megismerni;
ha az iszlám története érdekel; ha az iszlámról különböző országok vonatkozásában, valamint az iszlám és az iszlámon kívüli világ közötti kapcsolatokról szeretnél olvasni;
ha az iszlám magyarországi múltjáról és jelenéről akarsz tudni.
2017
 

Sárady Balázs Béla

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia, Köszönöm a könyveket már régóta vadászok erre a sorozatra. Esetleg a 4. és 5.kötet is fel fogod rakni?
A 2ik soha nem készült el ami 1242-1526 közötti időszakot tárgyalta volna azt tudom.
szia, sajnos még nem tudom megszerezni. Nem én szkenneltem, hanem webrip formájában mentetttem, oldalanként lefényképeztem. Minden nap megnézem a webrip oldalon, hogy került -e fel újabb, de semmi eredmény. Várni kell, felrakják, és majd akkor oldalanként lefényképezem. Bevallom őszintén, én is éveken át kerestem a sorozatot.
 

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
Kohut Adolf : Bismarck és Magyarország
"Bismarck bécsi küldetése és magyarországi utazása 1852-ben.
Köztudomású, hogy Bismarck Ottó, midőn az első szövetségi gyűlésben politikai és szónoki sikereit aratta, teljesen a junker-szellemtől volt áthatva. Érthető tehát, hogy az 1848/49.-i magyar szabadságharc ellenszenves volt előtte. A második kamarának 1849-i egyik ülésén keserűen panaszkodik, hogy Poroszország nem vett részt Oroszország oldalán a magyarországi forradalom elleni küzdelemben.
Évek múltával azonban megváltoztak Bismarck nézetei Magyarországról, mégpedig annál mélyrehatóbban, minél inkább a nagy német államférfiúvá nőtt reakciós pártemberből. Felfogásának megváltozását az a körülmény is okozta, hogy 1852-ben a lázadó országot saját szemeivel ismerte meg."
 

Csatolások

 • covers_636956.jpg
  covers_636956.jpg
  8.2 KB · Olvasás: 7
 • Kohut Adolf - Bismarck és Magyarország.pdf
  688.8 KB · Olvasás: 64

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Nemere István - Kossuth Lajos magánélete

1706679957102.jpeg

Hasonlóan eddigi műveihez a szerző ezúttal is mélyen beleásta magát a témába. Bár nem lehet elvonatkoztatni Kossuth politikai életétől, Nemere ezt lecsökkentette és könyvéből így is – vagy éppen ezért? – roppant érdekes történet bontakozik ki. Megismerjük Kossuth szokásait, életének apróbb-nagyobb eseményeit – a jókat éppen úgy, mint a rosszakat, a titkolni – és szégyellnivalót. Nem maradt titokban egyik-másik házasságtörésének története és az sem, milyen anyagi körülmények között élt. Életének emigrációs korszakából számtalan apró, de fontos adat kerül elő, amit az olvasók többsége csak ezekről a lapokról tudhat meg. Kossuth Lajos, a magánember is nagyon összetett személyiség volt…
Az ember, aki talán a legnagyobb hatást gyakorolta a magyar történelem néhány fényes évére, azon időszak elmúltával már nem tudott visszatérni az eredeti célhoz vezető utakra. Attól kezdve ugyan csak bolyongott, de a távolból is figyelte hazája sorsát, amelyre már egyre kevesebb befolyást gyakorolhatott.
2003
 

Csatolások

 • Nemere István - Kossuth Lajos magánéletec.pdf
  13.5 MB · Olvasás: 105

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
98f61f6e1ff0f324b038162bf8b89762314baa21ffd96fcced763e1440b678e9.jpg Müller Rolf : Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban

Mindannyian tudjuk még, mit jelentett az ötvenes években, ha valakiről azt mondták: 'elvitte egy fekete autó', ahogy a ma emberének nem csengenek ismeretlenül az ÁVO vagy az ÁVH betűszavak sem... Ezt hallva mindenki tudja: a kommunista diktatúráról, és annak legfontosabb eszközéről, a politikai rendőrségről van szó. Müller Rolf könyve e szervezet történetét dolgozza fel. A második világháború végétől az 1956-os forradalomig kalauzolja el az olvasót, miközben számos közszájon forgó fogalmat tisztáz. Sorra veszi a különböző elnevezések alatt működő titkos nyomozó szerveket, az átalakítások mögött meghúzódó okokat. Elbeszéli az államvédelem évekig első számú vezetőjének, Péter Gábornak az élettörténetét, bemutatja kevésbé ismert riválisát, segítőit, és pozíciójának örököseit. Szemléletes példákat hoz a Rákosi Mátyás és szűkebb köre által gyakorolt 'kézi irányításra', amelynek során még a felejthetetlen helsinki olimpia és a magyar-angol labdarúgó mérkőzés is előkerül. A kötetből természetesen nem maradhatnak ki az ügynökök és a besúgók sem: a hálózat működésén és a titkos technikákon túl az érdeklődő megismerheti azt is, hogy kikből szervezték a hivatásos állományt, bepillanthat mindennapjaikba, és végigjárhatja azokat a helyszíneket, amelyek valamilyen módon a magyar politikai rendőrség legsötétebb évtizedéhez kötődtek.
 

Csatolások

 • Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban (Müller Rolf).pdf
  1.9 MB · Olvasás: 114

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Sánta Ilona (szerk.) - Politikuspályák

1707154487948.jpeg

"A felszabadulás utáni évek élvonalbeli politikusairól cikksorozatot indít a Társadalmi Szemle. Reméljük: szerény eszközeinkkel – és az adott terjedelmi lehetőségek között – sikerül majd némiképp kielégíteni azt az érdeklődést, amely egyre nő történelmi közelmúltunk iránt, különösen a fiatalok körében. Nem az a célunk természetesen e vázlatokkal, hogy e korszakos jelentőségű éveknek a történetét egyszerűen néhány korabeli politikai vezető tevékenységének tulajdonítsuk. Hiszen az 1944-től 1948-ig terjedő időszakban, amelyről ezúttal bővebben akarunk szólni, csakis hatalmas tömegek vihették végbe azokat a változásokat, amelyek sarkaiból forgatták ki a régi, úri Magyarországot. A nemzeti egységfronton belül és kívül, a nagypolitika műhelyeiben és a tömegek körében is roppant erejű osztályküzdelem folyt. A felszabadulás lehetőségével élve, a tömegek harca révén sikerült felszámolni a nagybirtokos rendszert, korlátozni, majd felszámolni a nagytőkét, megtörni a kiváltságosok művelődési egyeduralmát, kiszorítani a hatalomból a kizsákmányolókat, megnyitni a lehetőséget a szocializmus építéséhez. E nagyot alkotó, lendületes évek folyamatainak ábrázolása – több, jelentős mű megjelenése ellenére – továbbra is igen nagy feladatot ró a társadalomtudományokra. Az elmúlt negyedszázad történetével foglalkozó tudományos ülésszakok, tanulmányok, cikkek (köztük a Társadalmi Szemle hasábjain napvilágot látott „Folytonosság és megújulás” című cikksorozat) csak érintőleg térhettek ki a koalíciós évekre, az 1945 és 1956 közötti korszakon belül is szükségképpen az 1949–1956-os periódusra mint közvetlen előzményre koncentráltak. Az is nyilvánvaló, hogy csak a legfontosabb történéseket, folyamatokat vizsgálhatták, s mellőzni kényszerültek azt a drámát, amit e kor vezető politikusai számára a személyes döntések, választások kényszere jelentett."
A kötet a Társadalmi Szemle 1982–1983-ban megjelent cikksorozatát tartalmazza.
1984
 

Csatolások

 • Various Authors - Politikuspályákc.pdf
  21.3 MB · Olvasás: 68

braco

Állandó Tag
Állandó Tag
Szűcs Sándor
Békési hitóriák
Még diákkoromban kezdett s immár évtizedek óta végzett néprajzi adatgyűjtő munkám során többször megfordultam a Békés megyei községekben, méginkább a tanyavilágban és a nagy széles legelők pásztorai között. Kerestem a hagyományőrző öregeket, népünk múlt életének krónikásait. Nem jártam hiába.
 

Csatolások

 • Downloads.rar
  879.8 KB · Olvasás: 51

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Csikós György - 13 év a Kreml kazamatáiban

1708960719537.jpeg

E könyv, a háború kitörésétől a diktátor haláláig, Sztálin – eddig nem ismert – titkos testőrségének életébe, a Kreml kazamatáiba, a világtól sok éve izoláltan élő szervezet tevékenységébe nyújt bepillantást.
1990
 

Csatolások

 • Csikós György - 13 év a Kreml kazamatáiban.epub
  452 KB · Olvasás: 34
 • Csikós György - 13 év a Kreml kazamatáiban.pdf
  632.4 KB · Olvasás: 36

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Tringli István - Szokás és szabadság

1709270152779.jpeg

Boszorkányokkal szemben követett eljárások, vadászat, malomépítés, vidéki utazó bíróságok szokásai, vásári és a városi szabadságok – néhány példa a középkori jog világából, melyek e kötet hasábjain megelevenednek. A könyv először mutatja be annak a két intézménynek a rendszerét, amelyek a középkori ember világát vezérelték: a szokásokét és a kiváltságokét. Az első mindenkire vagy sokakra kiterjedő, általános rend volt, míg az utóbbi az egyéneket vagy a közösségeket emelte ki a szokások kötelezettségei alól. A tanulmányokból sok példa részletes elemzésén keresztül tudhatjuk meg, hogyan maradtak fenn és hogyan változtak a jogszokások és a kiváltságok öt évszázadon át a szóbeli és az írott emlékezetben, mely művek voltak a magyar szokásokat először összefoglaló Hármaskönyv külföldi kortársai. A szerző különös hangsúlyt fektetett arra, hogy megmagyarázza a középkori fogalmak mára már feledésbe merült jelentéseit, így a szabadság, a szokás, a reform vagy a nyilvánosság maitól gyökeresen különböző értelmét.
2017
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Richard Firth-Godbehere - Az emberi érzések története

1709270836981.jpeg


Richard Firth-Godbehere sokak számára még ismeretlen területre kalauzolja olvasóit. Az érzelmek története új tudományág, amely a történelem, pszichológia, nyelvészet és futurizmus határmezsgyéjén mozogva vizsgálja, hogyan hatottak az érzelmek az emberi civilizáció történelmére, fejlődésére és jövőjére.
A könyv föld körüli időutazásra hívja olvasóit. A szerző a megszokottól eltérő nézőpontból tekinti át az ókori görög filozófia fejlődését, a keresztes háborúkat vagy az Oszmán Birodalom felemelkedését. Betekintést nyerhetünk tőlünk távol élő népek világába. Elrepít minket az ókori Indiába, a buddhizmus kialakulásának idejére, majd bepillantunk Japán és Kína történelmébe is. Olyan népekkel ismerkedhetünk meg, amelyekről azelőtt talán még sosem hallottunk, például az afrikai asantikkal vagy a pápua új-guineai fore törzzsel. Végül mindezek tükrében megvizsgáljuk a jelent, majd kitekintünk a jövőre, a mesterséges intelligencia világába is.
2023. április 24.

 

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
covers_814716.jpg

Michael Benson : Zsidó gengszterek a nácik ellen
(Megjelenés : 2023. szeptember 4.)

Tévedés ne essék, figyelmezteti az olvasót a szerző: itt a gengszterek a „jó fiúk”. A harmincas évek végén az amerikai zsidó maffia – a maga sajátos módján – hadba lépett az amerikai náci Bund ellen, méghozzá egy bíró felkérésére, aki kikötötte: csontok törhetnek, orrok vérezhetnek, de gyilkolni nem szabad. Ha Rejtő Jenő történelmi regényt írt volna, valami ilyesmi került volna ki a keze alól. Sziporkázóan szellemes, szórakoztató, ráadásul az elsőtől az utolsó betűig igaz. „A hadtörténészek feljegyzései szerint a Third Ward Polgárőrei méltónak bizonyultak történelmi elődeikhez. Az amerikai függetlenségi háborúban a brit katonák alakzatban vonultak fel, és általában is ragaszkodtak a hadviselés szabályaihoz, az amerikaiak viszont gerilla-hadviselést folytattak ellenük. Hasonló történt itt is. Meglehet, hogy a nácik összehangoltabban harcoltak, viszont a zsidók serege profi bokszolókból és pénzbehajtókból állt. Úgy is mondhatnánk, hogy profi menetelők szálltak szembe profi verekedőkkel. Egy zsidó a kalapácsával akkorát ütött egy náci felkarjára, hogy utána könnyedén letéphette onnan a horogkeresztes karszalagot, de úgy, hogy jött vele némi hús is a csontról. A Robert Michelis nevű áldozat ordítva rogyott össze.” "Meg kell értetni velük, hogy nácinak lenni veszélyes." (Nathan Perlman bíró, a náciverés szellemi atyja) „A színpadot horogkereszttel és Hitler-képpel díszítették. Mi nem voltunk valami sokan, de keményen odatettük magunkat. Némelyiket egyszerűen kidobtuk az ablakon. Meg akartuk mutatni nekik, hogy a zsidók nem mindig tűrik tétlenül a sértegetést.” (Meyer Lansky, gengszter)
 

Csatolások

 • Michael Benson - Zsidó gengszterek a nácik ellen.pdf
  2.9 MB · Olvasás: 50
Oldal tetejére