Kvíz Június 2.

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
1. Ki volt az Orleans-i csata hőse?

2. Melyik Amerika legfontosabb folyója, ami Kanada keleti részén a Nagy-tavak vízfeleslegét vezeti le?

3. Hogyan lelte halálát a legenda szerint Ozirisz egyiptomi isten? (Ez így nem jó!) Mi történt halála után a testével?

4. Melyik modern képzőművészeti irányzathoz tartozik Marcel Duchamp, A lépcsőn lemenő akt és A menyasszony vetkőztetése című műveivel?

5. Mennyi idősen metélik körül a zsidó vallású gyermekeket?

6. Ki volt a XX. században a leghosszabb ideig kormányzó brit miniszterelnök?

7. Kik voltak a főhősei a kultikus Edda-daloknak? (nem a magyar rock együttes dalai!)

8. Ki a görög mitológiában a háború istennője, aki az apja, Zeusz fejéből talpig felfegyverkezve pattant ki?

9. Ki volt a zsidók vezetője a Hadrianus császár ellen kitört eredménytelen felkelésben?

10. Ki az az angol kémikus, fizikus aki a tudományban egyedülálló eredményeiket ért el elektromágneses kísérleteivel és felfedezéseivel annak ellenére, hogy eleinte csak hobbi szinten foglalkozott a természettudományokkal? (1791-1867)
 
Utoljára módosítva:

Japi1

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Jeanne d’Arc
2. Szent Lőrinc-folyó
3. Ozirisz eredetileg ember volt, királyként uralkodott Egyiptom fölött. Megszabadította az egyiptomiakat a szűkös és szinte állati életmódjuktól, megmutatta a földművelést, törvényeket adott nekik és megtanította őket az istenek tiszteletére. Majd elindult, hogy az egész földet megszelídítse.
Testvére, Széth azonban az életére tört, mert ő akart uralkodni Egyiptom fölött. Titokban mértéket vett Oziriszről, s a teste méretére készített egy szép, gazdagon díszített ládát. Kihirdette, hogy annak ajándékozza a ládát, aki éppen ki tudja tölteni, ha belefekszik. Sokan meg is próbálták, de senki sem illett bele, míg végül Ozirisz feküdt a ládába. Akkor aztán odafutottak Széth cinkosai, rádobták a ládára a fedelet, lezárták kívülről szögekkel, tetejére még forró ólmot is öntöttek. A ládát a Nílusba dobták.
Ozirisz hitvese, Ízisz keresni kezdte férje holttestét. Büblosz városáná rá is akadt, visszavitte Egyiptomba, és ott elrejtette. Széth azonban megtalálta, 14 /más forrás szerint 42/ részre vagdalta és a darabokat szétszórta az ország minden részébe. Ízisz megkereste a testrészeket, és Anubisz segítségével összeillesztette őket, és férjét életre keltette. A megölt és feltámadt Ozirisz így istenné vált - az alvilág istenévé.
4. Kubizmus? „A Lépcsőn lemenő akt… Duchamp kubista korszakának lezárása, de maga a kép se nem futurista, se nem kubista…Egyfajta kinetikus kubizmus ez.”
L03akt.jpg
A menyasszony vetkőztetése /Nagy üveg/: „A nagy mű, melyen Duchamp nyolc éven át dolgozott (és még félben is maradt), a 20. század egyik legtalányosabb műve.”
MD-the-bride-stripped-bare-by-her-bachelors-1923.jpg
"Marcel Duchamp...Munkássága nem sorolható be egyetlen irányzatba sem, mindegyiken túllépett, miután levonta belőlük a maga számára végső konzekvenciákat."
Én még a magyarázatokat sem értem!
5. Születés utáni nyolcadik napon.
6. Margaret Thatcher 1979-1990.
7. Odin /Wotan/, Frigg /Frea/, Thor, Freyr, Baldr, Loki, Freyja, Hél
8. Pallasz Athéné
9. Bar Kohba
10. Michael Faraday
 
Utoljára módosítva:

Hekate

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Jeanne d'Arc

2. A Szent Lőrinc-folyó a Nagy-tavakat az Atlanti-óceánnal összekötő folyam, amely egy szakaszon az Amerikai Egyesült Államok és Kanada határát is jelenti.

3. Széth meggyilkolta, majd feldarabolta Ozirisz testét és szétszórta Egyiptomban. Ozirisz kultuszhelyei szerte az országban azt állították, közelükben találták a holttestet, vagy egy darabját. Széth a hagyomány szerint negyvenkét darabra vágta szét a testet, ami megfelel Egyiptom negyvenkét nomoszának.
Felesége Izisz és Nephtisz megkeresték, összerakták és feltámasztották.

4. Marcel Duchamp francia festő, képzőművész kubista, szürrealista és dadaista stílusban.
Munkássága nem sorolható be egyetlen irányzatba sem, mindegyiken túllépett, miután levonta belőlük a maga számára végső konzekvenciákat. A fauves-kubizmus-futurizmus fejleményeit összegző festménye, Európában készült főműve, a Lépcsőn lemenő akt.
Alkotói korszakának idején minden modern stílusirányra hatással volt. Párizsban és New Yorkban egyaránt otthon volt, munkássága megelőlegezi a happeninget, a performance-ot, a body artot és a transzvesztita művészetet.

5. szigorú vallásos előírás a zsidó férfiak számára, akiknél szertartásként végzik el a születés utáni nyolcadik napon;

6. Margaret Thatcher 1979-1990 között volt miniszterelnök.

7. Az Edda-énekek a germán népek mitológiai tárgyú költeménye, amiben istenek, démonok, óriások és törpék is szerepelnek. Ismerteti a világ teremtését és befejeződését, de a történetben tragikus és komikus kalandok is olvashatók.
Főbb szereplők:
Odin, (vagy Wodan) az istenatya,
Frigga (Frigg), az istenanya
Thor a mennydörgés istene
Freyr, a béke istene.
Baldur (Baldr), a Napisten,
Loki, a tűz leleményes és tréfás istene,
Freyja, a szerelem és termékenység istennője
és Hél, a halottak istene
Az Edda-énekek 16 istenekről és 24 hősökről, hősi tettekről, szóló éneket tartalmaz.

8. Pallas Athéné

9. Bar Kohba

10. Michael Faraday
 

Dabadi75

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Jeanne d'Arc.

2. Szent Lőrinc-folyó.

3. Az Újbirodalom végére alakult ki a mítosznak az az eleme, hogy Széth feldarabolta Ozirisz testét és szétszórta Egyiptomba. A hagyomány szerint 42 darabra vágta a testet, ami megfelel Egyiptom 42 nomoszának (közigazgatási egységének).
Ízisz Nephtisz segítségével férje holttestét kereste; megtalálták és összerakták Ozirisz testét a gyógyító hatalommal bíró Thot és a halotti rítusok istene, Anubisz segítségével. Innen ered a test tartósítása, a mumifikálás hagyománya.
Miután Ozirisz testét összerakták, Ízisz madár formájában fölé emelkedett, szárnyaival életet legyezett belé és párosodott vele. Ozirisz felélesztése nem volt tartós, mert ezután már csak a Duat, a holtak távoli és rejtélyes világának uralkodójaként említik. Ízisz viszont megfogant és megszülte Hóruszt.

4. Na ez a modern művészet is olyan távol áll tőlem, mint a foci! :rohog::rohog::rohog: Úgyhogy csak bemásolom, amit találtam, mert hiába olvasom nem tudom mi a lényeg. :dr_4:
  • Lépcsőn lemenő akt I.: (1912) A képnek hét változata készült el. A kép betetőzi a kubizmus elleni lázadást. Jellemző, hogy nem egy festő hatott Duchamp-ra, hanem egy költő, Laforgue verse. Furcsa, lassan mozgó gépnőt látunk alászállni a csend birodalmába. Az ember ebben az alsó világban szembekerül az abszolútummal, avagy annak álarcával a véletlennel. Ez a mű Duchamp kubista korszakának lezárása, de maga a kép se nem futurista, se nem kubista. A mozgás statikus képét akarta létrehozni. Elvben azonban túllép a mozdulatlanság és a mozgás ellentétén. Változó perspektívát alkalmaz. Egyfajta kinetikus kubizmus ez. Az eredeti kubizmus felfogásával is ellentétes a témaválasztás, mivel itt egy akt kerül a középpontba. Érdekes a néző felé elinduló mozgás, melynek egyik képző eleme a spirális csigalépcső. Az akt leérkezik, majd élesen balra fordul és elhagyja a képmezőt.
  • Lépcsőn lemenő akt II.: (1916) Ezen a képen már alig látunk valamit a lépcsőből. A tér helyett egy síkban mozog a figura, és azt sem tudjuk beazonosítani, hogy amit látunk az valójában egy akt lehetne. Fűzőbe szorított figura ő. A leereszkedő, pesszimista mozgás humorral van átszőve. A női test mítosza fenyegető, komor géppé alakul át. A kép nem testszínekkel van megfestve, hanem a „vizeldék falának színével”, mivel Duchamp kifejezetten arra törekedett, hogy ne egy festményt hozzon létre, hanem egy új tárgyat. „A mérték és a matematika birodalmába tértünk” – mondja Duchamp, miközben konceptuális jellegű művészetet akar létrehozni. Duchamp lelassítja mozgást, elemzi azt, és egyáltalán nem a mozgás illúzióját akarja létrehozni, hanem a gondolati mozgást.
Az akt egyfajta szimbolikus önarckép. A lépcsőn lemenés a coitusra utal Freud szerint.

Ezen a változaton már teljesen nyilvánvaló a kubizmussal való szakítás. A főalak szentségtörő módon balról és felülről jobbra-lefelé „halad”, azaz lényegében egy nézőpontból látszik. Hogy a baj teljes legyen, félprofilját mutatja a nézőnek, ami azért szabálytalan, mert kubista képen élőlény – ha egyáltalán szerepel – kétharmad-, vagy háromnegyed profilban léphetett csak a néző elé.

  • Lépcsőn lemenő akt III.: (1916)
Duchamp egyre inkább a gépek ellen fordul, anti-gépeket készít szójátékok alapján. Szakít a kubistákkal, 1912-ben új szemlélet jelenik meg Duchamp művészetében, melynek középpontjában a gépek és az erotikum állnak. Barátságot köt Francis Picabiával. Duchamp-ban ekkor alakul ki a Nagy üveg koncepciója. Hatással van rá Raymond Roussel Afrikai impressziók c. drámai műve, melyben megtörténik a gépezetek és az emberi viselkedés párhuzamba állítása, mindez nyelvi játékokkal megfűszerezve, amely a francia nyelvben oly kezes homonímiák alkalmazásával történt. Roussel költői túlzással úgy vélte, hogy ha két szó hangalakja azonos vagy rokon, akkor közöttük valami rejtett, misztikus értelmi összefüggésnek is lennie kell. Roussel nyomán új világ tárul fel Duchamp előtt. A jelentéspluralizmus ráébreszti, hogy „a nyelv mélységes, veszedelmes valami”. Egyre tudatosabbá válik számára, hogy munkásságban a képzőművészeti elem mellett, vagy azzal párhuzamosa, a nyelvi, illetve irodalmi elemeknek is jelentőséget adhat. Picabia, Apollinaire és Duchamp tobzódnak a szójátékokban.

A menyasszonyt az agglegények vetkőztetik: (1912) A menyasszony nem élethű nőalak, hanem gépszerű, gépies leszármazottja a Királynőnek. A menyasszony a Királynő és Éva utódja. Esztétikájában egy szabászrajzra hasonlít. Két agglegény is megjelenik a király helyett, támadó jellegű szúró eszközöket tartva. Nem igazán vetkőztetik, hanem egyelőre fenyegetik, támadják, netán ingerlik a központi nőalakot. A nemi aktusra utal a kép. Mintha gépekről készült műszaki rajz és anatómiai tanulmány keveredése lenne. Duchamp szerint a vetkőztetés nem csak a nemi aktus, hanem a kínzás előzménye is. A menyasszony testén egy fűző jelenik meg mely a „szüzesség mechanizmusa”.

5. A hagyománytisztelők csecsemőkorban a születés utáni 8. napon; de még a serdülőkor előtt kell elvégezni.

6. Margaret Thatcher.

7. Ennek a kérdésnek nem ugrottam volna be, hála kedves magyartanáromnak, aki szakkörön beszélt róla! :dr_24:
Az Edda-énekek a germán népek mitológiai tárgyú költeménye, amiben istenek, démonok, óriások és törpék is szerepelnek. Ismerteti a világ teremtését és befejeződését, de a történetben tragikus és komikus kalandok is olvashatók.
Főbb szereplők:
Odin, (vagy Wodan) az istenatya, (Wodanstag ist Mittwoch, vagyis "szerda"), Frigga (Frigg), az istenanya (neve tovább él a német Freitag, azaz „péntek” szóban), Thor (vagy Donar), a mennydörgés istene (Donnerstag németül „csütörtök”), Freyr, a béke istene. Baldur (Baldr), a Napisten, Loki, a tűz leleményes és tréfás istene, Freyja, a szerelem és termékenység istennője és Hél, a halottak istene (a német Hölle, azaz „pokol” szó a nevéből származik).

8. Pallasz Athéné.

9. Bar Kohba.

10. Michael Faraday.

Kellemes és szép hetet Mindenkinek! :dr_31: Én már nagyon szeretnék meleget, napsütést! 8-10 fok van; napközben max. 14. Felhők, szél, eső, jégeső! Jó időt szeretnék végre!
 

Erdei Gyula 54

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Jeanne d'Arc
2. Szent Lőrinc-folyó
3. Oziriszt testvére, Széth megölte, és elfoglalta trónját.
Az Újbirodalom végére alakult ki a mítosznak az az eleme, hogy Széth feldarabolta Ozirisz testét és szétszórta Egyiptomban. Ozirisz kultuszhelyei szerte az országban azt állították, közelükben találták a holttestet vagy egy darabját. Széth a hagyomány szerint negyvenkét darabra vágta szét a testet, ami megfelel Egyiptom negyvenkét nomoszának. Így a királyfogalom istene királyságának megtestesülésévé vált.
Ízisz Nephtisz segítségével férje holttestét kereste. A két istennő megtalálta és összerakta Ozirisz testét, más istenek, köztük a gyógyító hatalommal rendelkező bölcs Thot, és a balzsamozás, valamint a halotti rítusok istene, Anubisz segítségével. Innen ered a test tartósításának, a mumifikálásnak a hagyománya, mellyel a testnek a halál után bekövetkező romlását kísérlik meg megakadályozni. Miután Ozirisz testét összerakták, Ízisz madár formájában fölé emelkedett, szárnyaival életet legyezett belé, és párosodott vele.Ozirisz felélesztése azonban nem volt tartós, ... Ízisz azonban megfogant és megszülte Ozirisz fiát és örökösét, Hóruszt. Bár Ozirisz a túlvilágon van, ő és vele a királyság újjászületik.
4. Marcel Duchamp francia festő, képzőművész kubista, szürrealista és dadaista stílusban. Alkotói korszakának idején minden modern stílusirányra hatással volt. Párizsban és New Yorkban egyaránt otthon volt, munkássága megelőlegezi a happeninget, a performance-ot, a body artot és a transzvesztita művészetet.
Máshol:
"A szürrealizmus legjelentősebb szobrásza Marcel Duchamp, aki még Breton párizsi csoportjának megalakulása előtt kiállította Lépcsőn lemenő akt c. konstruktivista festményét, majd New Yorkban kezdte hosszú évig készült Agglegényei vetkőztetik a menyasszonyt – A Nagy Üveg c. üvegfestmény-szobor-installációját (1914–1923), az egész avantgárd képzőművészet máig egyik legjelentősebb alkotását."
5. ... szigorú vallásos előírás a zsidó férfiak számára, akiknél szertartásként végzik el a születés utáni nyolcadik napon ...
6. Báró Margaret Hilda Thatcher brit konzervatív politikus, 1975 és 1990 között a Konzervatív Párt vezetője, 1979 és 1990 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke volt. (21 év)
7. Odin, (vagy Wodan) az istenatya, Frigga (Frigg), az istenanya, Thor (vagy Donar), a mennydörgés istene, Freyr, a béke istene. Baldur (Baldr), a Napisten, Loki, a tűz leleményes és tréfás istene, Freyja, a szerelem és termékenység istennője és Hél, a halottak istene.
csaladfa1.png
Egyszerűsített családfa.

8. Pallasz Athéné
9. A Bar Kohba felkelés (132–135) a zsidók második felkelése volt a Római Birodalom ellen, Hadrianus római császár uralkodása idején. A szabadságharc vezetőjéről, Bar Kohbáról kapta a nevét.
10. Michael Faraday
:cool::cool::cool:
 

Dabadi75

Állandó Tag
Állandó Tag
Nálunk éjszaka és a reggeli órákban szemetelgetett az eső. 8 óra körül nagy zuhéj volt. Most 27 fokban izzadunk, de most borul és készül a következő vihar. Szeszélyes egy időjárás. :(
Most esik egy jó kis jégeső! Én Írországban élek, de nem ilyen időjárás szokott lenni. Azon gondolkodom, hogy begyújtok a kandallóba! Szégyelje magát az idő! Bár még a fűtést sem kapcsoltuk ki, és néha hajnalba az is bekapcsol, mert annyira lehűl a lakás. Szörnyű!!!!
 

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
1. Ki volt az Orleans-i csata hőse?
Jeanne d’Arc
2. Melyik Amerika legfontosabb folyója, ami Kanada keleti részén a Nagy-tavak vízfeleslegét vezeti le?
Szent Lőrinc folyó
3. Hogyan lelte halálát a legenda szerint Ozirisz egyiptomi isten? Mi történt halála után a testével?
Széth meggyilkolta és szétszaggatott testének darabjait szétszórta.
4. Melyik modern képzőművészeti irányzathoz tartozik Marcel Duchamp, A lépcsőn lemenő akt és A menyasszony vetkőztetése című műveivel?
Kubizmus, futurizmus, szürrealista, dadaista, avantgárd
5. Mennyi idősen metélik körül a zsidó vallású gyermekeket?
Nyolc naposan
6. Ki volt a XX. században a leghosszabb ideig kormányzó brit miniszterelnök?
Margaret Thatcher
7. Kik voltak a főhősei a kultikus Edda-daloknak? (nem a magyar rock együttes dalai!)
Olyan népcsoportok, amelyek még a kereszténység elterjedése után is pogányok maradtak.
8. Ki a görög mitológiában a háború istennője, aki az apja, Zeusz fejéből talpig felfegyverkezve pattant ki?
Athéné
9. Ki volt a zsidók vezetője a Hadrianus császár ellen kitört eredménytelen felkelésben?
Simon Bar Kohba, vagy Bar Kosiba.
10. Ki az az angol kémikus, fizikus aki a tudományban egyedülálló eredményeiket ért el elektromágneses kísérleteivel és felfedezéseivel annak ellenére, hogy eleinte csak hobbi szinten foglalkozott a természettudományokkal?
Michael Faraday
 
Oldal tetejére