Kvíz Augusztus 04.

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
1. Rousseau szerint mi a legtökéletesebb államforma?

2. Milyen neves épületek fűződnek Sir Christopher Wren angol építész nevéhez?

3. Hogyan nevezték a III. Károly által létrehozott országgyűlésen (1722-23) becikkelyezett törvényt a nőági örökösödési jogról?

4. Melyik német író híres műve A vonat pontos volt?

5. Ki kapta meg az ázsiai írók közül elsőként az irodalmi Nobel díjat (1913)?

6. Hogyan nevezik a matematikában az oszlop (ok)-ból és sor (ok)-ból álló táblázatot?

7. Hogy nevezik az előre megtervezett, koholt vádakra alapozott, a törvényességnek csupán a külső formáit megtartó, politikai indíttatású bírósági eljárást?

8. Melyik angol királyt próbálta meg Harold Godwin (II. Harold) leszorítani a trónról?

9. Ki írta A balgaság dicsérete című latin nyelvű polémiát?

10. Miért kellett a francia építészeknek az 1781-es párizsi kommün után nagyon szélesre tervezniük a sugárutakat?

+ kérdés (lehet hogy a 10. nehéz lesz)
Hány arkhónt választottak évente az ókori görög városokban?
 

Japi1

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Rousseau: A társadalmi szerződés elméletét továbbfejlesztette.
Megállapította, hogy az állam létrejöttét megelőzte a magántulajdon, a vagyoni egyenlőtlenség.
Államelméletének lényege a nép legfőbb hatalmának elve, a népfelség elve.
A társadalmi szerződést föl kell bontani, ha a hatalom birtokosa (a király) megszegi azt.
A legtökéletesebb államforma a köztársaság (Rousseau szerint).
2. Jelentős építészeti alkotásai:

· Cambridge: Trinity College könyvtára (1676-84)
· Cambridge: Pembroke College kápolnája. (1665-66)
· Oxford: Christ Church Tom-tornya (1681-82)
· Oxford: Sheldonian Theatre (1664-69)
· Greenwich: Royal Hospital (1696-1707)
· Chelsea: Royal Hospital (1682-91)
· London: St Mary-le-Bov-templom (1670-1677)
· London: St Bride-templom (1670-1684)
· London: St James-templom (1680-1684)
· London: St Stephen-Walbrook-templom (1672-1687)
· London: Szent Pál-székesegyház második terve (1703)
· London: Szent Pál-székesegyház újjáépítése (1675-1710)
· London:Westminsteri apátság rekonstrukciós munkái
3. Pragmatica sanctio
4. Heinrich Böll
5. Rabindranáth Tagore
6. Mátrix = számok táblázatszerű elrendezése.
7. Koncepciós per
8. Hitvalló Edward 1042-46
9. Rotterdami Erasmus
10. „III. Napóleon…a felkelések a városközpont sűrűn lakott munkáskerületeiben lángoltak fel, és meg akarta előzni azok újbóli kitörését. Megbízta Haussmann bárót, hogy számolja fel az elégedetlenség melegágyát jelentő szűk és egészségtelen sikátorokat. A várost széles sugárutak tették nyitottá; ezek az ún. grands boulevards-ok túl szélesek voltak barrikádok emeléséhez.”
Sugártb.jpg
Vagy mégsem?
sugárút3.jpeg
+ Az athéni politikai rendszer kifejlődése után a városnak három arkhónja volt, az arkhón epónümosz, a polemarkhosz és az arkhón baszileusz. Az arkhónok munkáját a hat theszmothetész ("törvényhozó") segítette, szokás ezért néha kilenc arkhónról is beszélni.
 

Erdei Gyula 54

Állandó Tag
Állandó Tag
1. A felvilágosodás új elképzelése volt, hogy a hatalom nem Istentől való, hanem valamiképpen az emberek világának terméke. Az egyik ilyen világi elképzelés szerint a kormányhatalom a polgárok közötti társadalmi szerződés révén jön létre. A társadalmi szerződés lehet hallgatólagos, elfelejtett, vagy írott alkotmány formáját öltheti. A népszuverenitás eszméje szerint nincsen szükség uralkodóra (szuverén), hanem az uralkodó feladatát a nép maga is elláthatja. Ennek a gondolatnak a legnagyobb hatású teoretikusai Thomas Hobbes (1588–1679), John Locke (1632–1704), és Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) voltak.
A természeti állapottól elszakadó emberek egy adott ponton olyan helyzetbe jutottak, hogy létük, az emberi nem fennmaradása került veszélybe. Egyetlen kivezető út nyílt: az erők egyesítése és összehangolt működtetése. De melyik társulás biztosítja továbbra is, immár a köz erejével, az egyén szabadságát, személyes jogait és vagyonát?
Ezt a társadalmi szerződés biztosítja, amely Rousseau-nál nem az egyének közti vagy az egyének és a szuverén között kötött szerződést jelenti – mivel a kormányzati szerződés lehetőségét minden körülmények között tagadja –, hanem azt, hogy a társulás minden tagja feltétel nélkül lemond összes jogáról a közösség javára. Minden személy az általános akarat legfőbb irányítása alatt egyesül, és mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé fogadnak. Az így létrejött, egyének fölött álló, valamennyi egyén egyesüléséből származó személy a főhatalom, a szuverén. Rousseau társadalmi szerződésében a magánszemélyek és a köz kölcsönös kötelezettségvállalásában az egyén lényegében önmagával szerződik.
Nem találtam konkrétan leírva, de mindezek a köztársaság (polgári demokrácia) felé mutatnak.
A szuverenitásnak a nép kezében kellene lennie, azt képviselőgyűléseken kellene gyakorolnia, így a hatalom valóban a népet képviselné, tőlük függene, bármikor visszahívhatnák választott vezetőiket.
2. Cambridge: Trinity College könyvtára (1676-84)
Cambridge: Pembroke College kápolnája. (1665-66)
Oxford: Christ Church Tom-tornya (1681-82)
Oxford: Sheldonian Theatre (1664-69)
Greenwich: Royal Hospital (1696-1707)
Chelsea: Royal Hospital (1682-91)
London: St Mary-le-Bov-templom (1670-1677)
London: St Bride-templom (1670-1684)
London: St James-templom (1680-1684)
London: St Stephen-Walbrook-templom (1672-1687)
London: Szent Pál-székesegyház második terve (1703)
London: Szent Pál-székesegyház újjáépítése (1675-1710)
London: Westminsteri apátság rekonstrukciós munkái
3. Pragmatica Sanctio
4. Heinrich Böll
5. Rabindranáth Tagore
6. Mátrix
7. Koncepciós per (lehet kirakatper, konstruált per, tendenciózus per)
8. Édesapja halála (1053) után hatalmas területeket örökölt, és tulajdonképpen ő uralkodott Hitvalló Eduárd király helyett.
Hitvalló Eduárd halálos ágyán Haroldot jelölte meg örököséül, amit a Witan, az angolszász államtanács is szentesített.
9. Rotterdami Erasmus
10. III. Napóleon alatt, Haussmann báró vezényletével kiépült a mai, modern Párizs váza – a császár ellenfelei szerint azért, mert a széles sugár- és körutakon könnyebben fel lehet oszlatni a forrongó tömegeket.
Az évtizedekig tartó munkálatok során a középkori, zsúfolt és nyomorúságos városrészeket a földdel tették egyenlővé, s helyükön a várost szellőssé tevő sugárutakat nyitottak, köztereket és parkokat alakítottak ki, bérházakat, középületeket építettek, és jelentős infrastrukturális beruházásokra is sor került.

+ Az athéni politikai rendszer kifejlődése után a városnak három arkhónja volt, az arkhón epónümosz, a polemarkhosz és az arkhón baszileusz. Az arkhónok munkáját a hat theszmothetész ("törvényhozó") segítette, szokás ezért néha kilenc arkhónról is beszélni. i. e. 457 után a volt arkhónok élethossziglan – az akkor már politikailag jelentéktelen – Areioszpagosz tagjai lettek. i. e. 487-ben egy tizedik a jegyző grammateusz is tagja lett az arkhónok testületének. Így az 10 főre bővült és minden kleiszthenészi phülé delegálhatott egyet.
:cool::cool::cool:
 

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
jxrni6qzys.jpg
jxrni6qzys.jpg
jxrni6qzys.jpg
jxrni6qzys.jpg
 

Hekate

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Rousseau egyike volt azoknak, akik komolyan támadták a magántulajdon intézményét, emiatt gyakran tartják a szocializmus előfutárának is.
Javaslatokat tett arra, hogy ne alakulhassanak ki túl nagy vagyoni különbségek. A 20. századi szocialista országokban megvalósították a filozófusnak ezt a gondolatát. Rousseau nem azt követelte, hogy minden ember egyenlő mértékben részesüljön a közösség vagyonából, hanem azt, hogy korlátozzák a pénz politikát befolyásoló hatalmát, és így megakadályozhatják, hogy a demokrácia plutokráciává degenerálódjon. A szabadság nevében szólalt fel Rousseau a gazdagok uralma és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen.
Alapvetően kétféle államforma létezik, a monarchia és a köztársaság. Rousseau elképzelése mindenképpen a köztársaság felé mutat.
2. Cambridge: Trinity College könyvtára (1676-84)
Cambridge: Pembroke College kápolnája. (1665-66)
Oxford: Christ Church Tom-tornya (1681-82)
Oxford: Sheldonian Theatre (1664-69)
Greenwich: Royal Hospital (1696-1707)
Chelsea: Royal Hospital (1682-91)
London: St Mary-le-Bov-templom (1670-1677)
London: St Bride-templom (1670-1684)
London: St James-templom (1680-1684)
London: St Stephen-Walbrook-templom (1672-1687)
London: Szent Pál-székesegyház második terve (1703)
London: Szent Pál-székesegyház újjáépítése (1675-1710)
London: Westminsteri apátság rekonstrukciós munkái
3. pragmatica sanctio.
4. Heinrich Böll
5. Rabindranáth Tagore
6. mátrix
7. koncepciós per
8. Hitvalló Eduárd király
9. Erasmus
10. Párizsban a sugárutak építésében a katonai funkció döntött. Ugyanis jelentős szerepet nyert az, hogy III Napóleon a kis utcák előnyeit élvező francia városi felkelők barikádjai ellen jelentős teret, és ezzel előnyt nyert.

+ kérdés
3
 

Dabadi75

Állandó Tag
Állandó Tag
Mielőtt megint lemaradok! :oops:

1. Közvetlen demokráciával működő köztársaság.
2.
Cambridge
: Trinity College könyvtára (1676-84)
Cambridge: Pembroke College kápolnája. (1665-66)
Oxford: Christ Church Tom-tornya (1681-82)
Oxford: Sheldonian Theatre (1664-69)
Greenwich: Royal Hospital (1696-1707)
Chelsea: Royal Hospital (1682-91)
London: St Mary-le-Bov-templom (1670-1677)
London: St Bride-templom (1670-1684)
London: St James-templom (1680-1684)
London: St Stephen-Walbrook-templom (1672-1687)
London: Szent Pál-székesegyház második terve (1703)
London: Szent Pál-székesegyház újjáépítése (1675-1710)
London: Westminsteri apátság rekonstrukciós munkái

3. Pragmatica Sanctió
4. Heinrich Böll (1917-1985)
5. Rabindranáth Tagore (1861-1941)
6. Mátrix vagy tömb.
7. Koncepciós per.
8. Hitvalló Eduárd.
9. Rotterdami Erasmus (1466-1536)
10. A tűz terjedésének megakadályozása miatt fel akarták számolni a szűk utcákat, sikátorokat.

+ A városoknak három arkhónja volt, az arkhón epónümosz, a polemarkhosz és az arkhón baszileusz. Az arkhónok munkáját a hat theszmothetész ("törvényhozó") segítette, szokás ezért néha kilenc arkhónról is beszélni.

Szép hétvégét Mindenkinek! :dr_31:
 

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
1. Rousseau szerint mi a legtökéletesebb államforma?
Köztársaság
2. Milyen neves épületek fűződnek Sir Christopher Wren angol építész nevéhez?
Pl. A londoni Szt. Pál székesegyház, a cambridge-i Pembroke College kápolnája, Királyi Tőzsde épülete, greenwichi obszervatórium, Monument torony (A Nagy Londoni Tűzvész emlékére)
3. Hogyan nevezték a III. Károly által létrehozott országgyűlésen (1722-23) becikkelyezett törvényt a nőági örökösödési jogról?
Pragmatica Sanctio
4. Melyik német író híres műve A vonat pontos volt?
Heinrich Böll
5. Ki kapta meg az ázsiai írók közül elsőként az irodalmi Nobel díjat (1913)?
Rabindranath Tagore 1913-ban
6. Hogyan nevezik a matematikában az oszlop (ok) ból és sor (ok)ból álló táblázatot?
Mátrix
7. Hogy nevezik az előre megtervezett, koholt vádakra alapozott, a törvényességnek csupán a külső formáit megtartó, politikai indíttatású bírósági eljárást?
Koncepciós per
8. Melyik angol királyt próbálta meg Harold Godwin (II. Harold) leszorítani a trónról?
I. Hódító Vilmos
9. Ki írta A balgaság dicsérete című latin nyelvű polémiát?
Rotterdami Erasmus
10. Miért kellett a francia építészeknek az 1781-es párizsi kommün után nagyon szélesre tervezniük a sugárutakat?
Hogy ne tudjanak többet barikádokat emelni.

+ kérdés (lehet hogy a 10. nehéz lesz)
Hány arkhónt választottak évente az ókori görög városokban?
Az athéni politikai rendszer kifejlődése után a városnak három arkhónja volt, az arkhón epónümosz, a polemarkhosz és az arkhón baszileusz. Az arkhónok munkáját a hat theszmothetész ("törvényhozó") segítette, szokás ezért néha kilenc arkhónról is beszélni, később egy tizedik a jegyző grammateusz is tagja lett az arkhónok testületének. Így az 10 főre bővült.
 
Oldal tetejére