Kvíz 2019. Január 13.

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
1. Anaxagórász (Kr.e. 500-428), Anaximandrosz (Kr.e. 611-547) és Anaximenész (Kr.e. VI. sz.) ión filozófusok, közülük ki volt milétoszi?

2. Kik tartozhatnak a nemzetközi Pen Clubhoz?

3. Milyen anatómiai képződmény módosulása a sünök tüskéje?

4. Milyen filozófiai rendszer megalapítója Simone Weil (1909-1943)?

5. Ki volt a detektívregények századforduló idején élt angol nagymestere? Segítség: Élt 1875-1932 között.

6. Melyik nagy európai dinasztiához tartoznak: X. Károly, XVIII. Lajos, V. Henrik, Mária Terézia?

7. Hol alakult ki először a futurizmus az első világháború előtt Európában?

8. Ki az az amerikai író, aki megteremtette az anti-hős Philip Marlowe detektív figurát?

9. Mit jelent az „ökumenikus" szó?

10. Mi volt Prótagorasz (Kr.e. 481-411) tanításának az alapja?
 
Utoljára módosítva:

Dabadi75

Állandó Tag
Állandó Tag
5. Ki volt a detektívregények századforduló idején élt angol nagymestere?

Beka! Ne haragudj, hogy kicsit értetlenkedek! A kérdésben a századforduló az 1900-as évekre vonatkozik vagy a 2000-esre? Bár én az utóbbit ezredfordulónak hívnám, de századforduló is.
Valamint az utolsó kérdésben nem történt valami elírás?
 
Utoljára módosítva:

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Beka! Ne haragudj, hogy kicsit értetlenkedek! A kérdésben a századforduló az 1900-as évekre vonatkozik vagy a 2000-esre? Bár én az utóbbit ezredfordulónak hívnám, de századforduló is.
Valamint az utolsó kérdésben nem történt valami elírás?
Hoppsz, itt biza igazad van!
Ki volt a detektívregények századforduló idején élt angol nagymestere? Segítség: Élt 1875-1932 között.
Prótagorasz - https://hu.wikipedia.org/wiki/Prótagorasz
 

Dabadi75

Állandó Tag
Állandó Tag
Hoppsz, itt biza igazad van!
Ki volt a detektívregények századforduló idején élt angol nagymestere? Segítség: Élt 1875-1932 között.
Prótagorasz - https://hu.wikipedia.org/wiki/Prótagorasz
Na a detektívhez egyik tippem se lett volna jó. :rohog:
Viszont az utolsó kérdésnél a dátum nem az, ami a Wikipedián. Ezért estem dillemába, de jó helyen keresgéltem legalább ott. :D
 

Dabadi75

Állandó Tag
Állandó Tag
pffffffffffffff
Már a következő kérdést néztem mikor a dátumot beírtam :( Elnéztem, bocsi!
Köszönöm hogy felhívtad a figyelmemet a hibákra! :)
Engem Te tanítottál meg, hogy figyeljek a dátumokra is! Azóta figyelek rá. :D
Viszont a dátumok végei "0"-ák. kb. i. e. 480 Abdérai. e. 410? De szerintem már így is elég az infó.
Nekem úgy tanították, hogy "aki dolgozik, az hibázik". Előfordul és nincs is ezzel semmi baj. Hálásan köszönjük a munkádat! :dr_24::dr_24::dr_24:
 

Dabadi75

Állandó Tag
Állandó Tag
Na akkor megpróbálkozom a válaszokkal, de néhány kérdésnél még bizonytalan vagyok kissé. De majd kijavítotok.

A válaszaim:
1. Anaximandrosz
2. Írókat, költőket, esszéistákat és prózaírókat tömörítő szervezet.
3. Módosult szőr - ezek keratinból, vagyis szaruból vannak.
4. Na itt elbizonytalanodtam. A hölgynek rövid, de annál mozgalmasabb élete volt. Mostani olvasmányaimban nem találtam arra vonatkozóan választ, hogy filozófiai rendszer megalkotója lenne. Viszont Pilinszky fogalmazta meg: a század egyetlen autentikus misztikusa. Talán ez lehet a válasz a kérdésre.
5. Ennél a kérdésnél elsőre Agatha Christie ugrott be, de hívhatjuk-e Őt nagymesternek? Utána Sir Arthur Conan Doyle villant be. Viszont Beka által megadott évszámok már sokat segítettek. Itt a válasz: Edgar Wallace.
6. Ebben sem vagyok túl határozott. X. Károly és XVIII. Lajos a Bourbon-ház tagjai; V. Henrik a Lancaster-ház leszármazottja, míg Mária Terézia a Habsburg-házé.
7. Olaszország lenne a válaszom. Bár volt egy másik ága is Oroszországban, de feltételezem az már csak a kialakulása után.
8. Raymond Chandler.
9. Általános, egyetemes, az egész világot érintő.
10. Prótagorasz állítása szerint: „Minden dologról két, egymásnak ellentmondó kijelentés állítható” Ez azt jelenti, hogy egy kijelentés az egyik szituációban igaz, másik szituációban hamis lehet. Mindebből pedig az következik, hogy nincs egy objektív tényállás. Ebből az állításból ered Prótagorasz híres homo mensura tétele, miszerint „minden dolog mértéke az ember, a létezőké abban, hogy léteznek, a nemlétezőké abban, hogy nem léteznek”.

Köszönet a kérdésekért! :dr_24: Szép hetet Mindenkinek!:dr_31:
 

Hekate

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Anaximenész

2. írókat, költőket, esszéistákat és prózaírókat tömörítő nemzetközi szervezet, melyet 1921-ben alapítottak Londonban. Céljuk nemzetközi szinten a nemzetek irodalmának megismertetése és a PEN klubhoz tartozó írók munkakapcsolatának segítése.

3. A tüske nem más, mint módosult szőr.
Ezek keratinból, vagyis szaruból vannak. Ez a fehérjefajta a fő alkotóeleme az emberi hajnak és a körmöknek is, és természetesen a sün tüskének is ez ad erőt és rugalmasságot.

4. A katolikus misztika óriásának tartják, a lemondás szentjének nevezték, aki írásaiban ezt vallotta: "a katolikus hit az elnyomottak hite és mindenki katolikus keresztény, aki elnyomott".

5. Edgar Wallace

6. A Bourbon-házhoz

7. A futurizmus 1910 körül lépett fel, szülőhazája Olaszország volt.

8. Raymond Chandler képzeletének szülötte.

9.Ökumenikus = általános, mindenkit érintő.
Általános, egyetemes, az egész világot érintő egyházi mozgalom a világ összes keresztény egyházának egyesítésére.

10. Szofista gondolkodó volt
Prótagorasz híres homo mensura tétele, miszerint „minden dolog mértéke az ember, a létezőké abban, hogy léteznek, a nemlétezőké abban, hogy nem léteznek”.
 

Erdei Gyula 54

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Az első nagy milétoszi gondolkodók: Thalész, Anaximandrosz és Anaximenész voltak.
Ezek szerint kettő is.
2. A Nemzetközi PEN Club (Poets, Essayists, Novellists) egy írókat, költőket, esszéistákat és prózaírókat tömörítő nemzetközi szervezet, melyet 1921-ben alapítottak Londonban.
3. A tüske nem más, mint módosult szőr. Ezek keratinból (kéntartalmú fehérjestruktúrák), vagyis szaruból vannak. Ez a fehérjefajta a fő alkotóeleme az emberi hajnak és a körmöknek is, és természetesen a sün tüskének is ez ad erőt és rugalmasságot.
4. Milyen filozófiai rendszer megalapítója Simone Weil (1909-1943)?
Simone Weil neve Simone Weill formában is ismert, francia írónő, aktivista, filozófus és misztikus.
Misztikus filozófus
5. Edgar Wallace (1875-1932) az angol krimi-, újság- és színműíró számos népszerű kaland és detektívregény szerzője volt. Már életében „a krimi királyaként” ünnepelték. Haditudósítóként dolgozott a búr és az orosz-japán háború során, hazatérését követően írja meg első könyveit kalandjainak hatására. Korának hallatlanul termékeny és sikeres írója volt, mintegy 176 regényt és számos novellát írt 1932-ben bekövetkezett haláláig.
6. A Bourbon-ház egyike Európa legnagyobb uralkodócsaládjainak. Tagjai először Navarrában léptek trónra, 1572-ben, azonban kiterjedt családi kapcsolataiknak köszönhetően több állam élére is állhattak. Leginkább a francia történelemhez kötődnek, hiszen IV. Henrik személyében 1589-ben az első Bourbon foglalhatta el a trónt. Ott 1793-ig, majd a francia forradalom évei után 1814 és 1848 között újra uralkodhattak.
7. A futurizmus 1910 körül lépett fel, szülőhazája Olaszország volt. Két fő változata közül az olasz (Marinetti vezérletével) Mussolini fasiszta mozgalmához csatlakozott, Oroszországban Majakovszkij és társai 1917-ben a szocialista forradalom hívei lettek.
8. Raymond Chandler (Valamikor sokat olvastam.)
9. Általános, mindenkit érintő
10. A szofisták első generációjának egyik kiemelkedő képviselője. Ismeretelméleti, grammatikai és lélektani kérdésekkel foglalkozott. Művei nem maradtak fenn, tanításait Platón, Arisztotelész és Diogenész Laertiosz írásaiból ismerjük.
Prótagorasz állítása szerint: „Minden dologról két, egymásnak ellentmondó kijelentés állítható” Ez azt jelenti, hogy egy kijelentés az egyik szituációban igaz, másik szituációban hamis lehet. Mindebből pedig az következik, hogy nincs egy objektív tényállás. Ebből az állításból ered Prótagorasz híres homo mensura tétele, miszerint „minden dolog mértéke az ember, a létezőké abban, hogy léteznek, a nemlétezőké abban, hogy nem léteznek”.
:cool::cool::cool:
 

Japi1

Állandó Tag
Állandó Tag
1. Az első nagy milétoszi gondolkodók:Thalész, Anaximandrosz és Anaximenész voltak.
2. A Nemzetközi PEN Club egy írókat, költőket, esszéistákat és prózaírókat tömörítő nemzetközi szervezet.
3. Módosult szőr
4. Keresztény miszticizmus
5. Edgar Wallace
6. X. Károly és XVIII. Lajos: Bourbon-ház /testvérek/; V. Henrik: Lancaster-ház; Mária Terézia: Habsburg-ház
7. A futurizmus 1910 körül lépett fel, szülőhazája Olaszország volt. A mozgalom atyja az olasz, de franciául is író Marinetti, 1909-ben adta közre először Párizsban, a francia Le Figaro hasábjain programhirdető kiáltványát.
8. Raymond Chandler
9. A keresztények egységtörekvése, a keresztyén egyházak közötti kapcsolat erősítse
10. Prótagorasz homo mensura tétele, miszerint „minden dolog mértéke az ember, a létezőké abban, hogy léteznek, a nemlétezőké abban, hogy nem léteznek”.
 

Dabadi75

Állandó Tag
Állandó Tag
Vallomással tartozom Nektek!
Az első kérdésnél rákerestem az első személyre, aki nem felelt meg a kérdésre. Aztán megnéztem a másodikat és Ő bizony jó volt. A harmadikat meg sem néztem. :oops: De most rákerestem és tényleg Anaximenész is a milétoszi volt.
Levontam a tanulságot: alaposabbnak kell lennem! :p
 

Japi1

Állandó Tag
Állandó Tag
A 6. kérdéshez:

Ezek a francia uralkodók egy kissé megkavartak, egy kicsit utána olvastam. A „Bourbon-ház” wikipédia cikk hivatkozik ugyan egy V. Henrik francia királyra, de mint „névleges” királyt említi. Henri d’Artois Bourbon házi hercegről van szó, akit csak a legitimisták fogadtak el: „A Bourbon-ház támogatói, a legitimisták …Henri bordeuax-i herceget tekintették a trón jogos várományosának, V. Henrik néven.” A többség nem ismerte el. Soha nem lépett trónra, egyes források V. Henrik francia királyról nem is írnak. Felesége, Mária Terézia Beatrix pedig Habsburg volt.
Viszont több bourbont is találtam, amit a „Bourbon ház” nem említ: Jim Beam, Jack Daniel’s, sőt Wild Turkey is. :)
WildTurkeyBottle_no1.jpg
 

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
A 6. kérdéshez:

Ezek a francia uralkodók egy kissé megkavartak, egy kicsit utána olvastam. A „Bourbon-ház” wikipédia cikk hivatkozik ugyan egy V. Henrik francia királyra, de mint „névleges” királyt említi. Henri d’Artois Bourbon házi hercegről van szó, akit csak a legitimisták fogadtak el: „A Bourbon-ház támogatói, a legitimisták …Henri bordeuax-i herceget tekintették a trón jogos várományosának, V. Henrik néven.” A többség nem ismerte el. Soha nem lépett trónra, egyes források V. Henrik francia királyról nem is írnak. Felesége, Mária Terézia Beatrix pedig Habsburg volt.
Viszont több bourbont is találtam, amit a „Bourbon ház” nem említ: Jim Beam, Jack Daniel’s, sőt Wild Turkey is. :)
Csatolás megtekintése 1646225
Nagyon jó helyen jársz! :)
 

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
1. Anaxagórász (Kr.e. 500-428), Anaximandrosz (Kr.e. 611-547) és Anaximenész (Kr.e. VI. sz.) ión filozófusok, közülük ki volt milétoszi?
Anaximandrosz, Anaximenész
2. Kik tartozhatnak a nemzetközi Pen Clubhoz?
Írók, költők, esszéisták és prózaírók, akik a béke és a szabadság hívei, akik fellépnek a fanatizmus és rasszizmus ellen, politikailag függetlenek és hisznek a gondolat szabadságában.
3. Milyen anatómiai képződmény módosulása a sünök tüskéje?
Szőr
4. Milyen filozófiai rendszer megalapítója Simone Weil (1909-1943)?
Keresztény miszticizmus, spiritualista
5. Ki volt a detektívregények századforduló idején élt angol nagymestere?
Edgar Wallace
6. Melyik nagy európai dinasztiához tartoznak: X. Károly, XVIII. Lajos, V. Henrik, Mária Terézia?
A Bourbon-ház
7. Hol alakult ki először a futurizmus az első világháború előtt Európában?
Olaszország (Marinetti) Oroszország (Majakovszkij)
8. Ki az az amerikai író, aki megteremtette az anti-hős Philip Marlowe detektív figurát?
Raymond Chandler
9. Mit jelent az „ökumenikus" szó?
Egyetemes
10. Mi volt Prótagorasz (Kr.e. 490-421) tanításának az alapja?
„Minden dolog mértéke az ember”
Minden dologról két, egymásnak ellentmondó kijelentés állítható
Ez azt jelenti, hogy egy kijelentés az egyik szituációban igaz, másik szituációban hamis lehet. Mindebből pedig az következik, hogy nincs egy objektív tényállás. Ebből az állításból ered Prótagorasz híres homo mensura tétele, miszerint „minden dolog mértéke az ember, a létezőké abban, hogy léteznek, a nemlétezőké abban, hogy nem léteznek”


Bourbon-ház
Bourbon uralkodók
Francia Királyság

X. Károly francia király (1757–1836)
XVIII. Lajos francia király (1755–1824)
V. Henrik névleges francia király (1820–1883)
Mária Terézia a trónkövetelő Henri d’Artois-nak, a francia Bourbon királyi család utolsó tagjának feleségeként Bourbon hercegné.
 

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Sziasztok! :)

No, akkor nézzük azt a 6. kérdést.
Engedelmetekkel, elfogadom helyes válasznak a Lancaster-házat, és a Habsburg-házat is.

Dabadi75 - 10 pont
Hekate - 10 pont
Erdei Gyula 54 - 10 pont
Japi1 - 10 pont

Japi1 külön köszönöm meg, hogy utána olvastál, és megosztottad velünk is. :)
 
Oldal tetejére