Gyermek és ifjúsági könyvek IV.

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Bodrogi Tibor (szerk.)
Maya-mayi, a hét nővér
Ausztráliai legendák
(Népek meséi sorozat)
——— epub formátum ———

3stBpyG.png
Különös, ismeretlen világ tárul fel előttünk a kis kötet lapjain: az ausztráliai bennszülöttek ősi világa. Ma is szinte ugyanazon a kezdetleges kultúrfokon él Ausztrália őslakossága, mint száz meg száz évvel ezelőtt. Testvéreiknek tekintik az állatokat, isteni eredetűnek a természeti tüneményeket.
A kötet legendái a bennszülött törzsek eredetével, egyes természeti jelenségek keletkezésével, s az ausztráliai állatvilággal foglalkoznak. Különös képviláguk, szokatlan nyelvük egy valaha nagyszámú nép életéről mesél, s ez a nép ma már egyre fogy, egyre pusztul, mióta a Wundák, ahogy a fehér hódítókat nevezik, mind jobban kiszorítják őket ősi földjükről.
Köszönet a nyersanyagért Pszi53 fórumtársnak.
 

Csatolások

 • Maya-mayi a het nover.epub
  258.7 KB · Olvasás: 225

Szpahi

Állandó Tag
Állandó Tag
Závada Pál - Harminchárom szlovák népmese
A PIM internetes oldalának alapanyagából késztettem a mesegyűjteményt.
A tömörített fájl docx formátumban tartalmazza a meséket.
Moly fülszöveg:
Okos lányok, furfangos fiúk, sárkányok és táltos paripák szerepelnek e könyv lapjain. Használd az eszed, jó tett helyébe jót várj, de néha a szerencse is elegendőnek bizonyul. Mulatságos rövid mesék váltják a kalandos hosszabbakat, és feltárul a csodás történetek néha ismerős, másutt új világa – hiszen a szlovák mesekincs testvére a miénknek.
Závada Pál ezúttal a gyerekekhez és a mesélni szerető felnőttekhez fordul, és újramondja legkedvesebb szlovák népmeséit.
Ötéves kortól ajánljuk.

33.jpg
 

Csatolások

 • Závada Pál - Harminchárom szlovák népmese.pdf
  770.2 KB · Olvasás: 138
 • Závada Pál - Harminchárom szlovák népmese.zip
  3.9 MB · Olvasás: 101

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Bodrogi Tibor – Karig Sára (szerk.)
A bőbeszédű teknősbéka
Ausztráliai, óceániai, indonéziai, kambodzsai, burmai, kasmíri, indiai népek meséi (1968)
A Népek Meséi sorozat (Móra Kiadó)
/// epub formátum ///

ywr0WSz.png
E kötet meséi üzenetek távoli világból, távoli kultúrákból. Hírt adnak messze tájakról, a más éghajlat alatt virágzó természet gazdag szépségéről, és azokról a tőlünk különböző emberekről, akik ezeket az idegen tájakat lakják. A kötet egyik szerkesztője, Bodrogi Tibor néprajztudós a közelmúltban hosszabb időt töltött Indonéziában – ahonnan a mesék egy része való –, és azt tapasztalta, hogy az indonéziai szigetek egyikén-másikán, a sűrű erdők mélyén, a kopár hegyláncok körülzárta völgyekben még olyan emberek élnek, akik napjainkig megőrizték ősi munkaeszközeiket, viseletüket és meséiket is.
A Népek Meséi sorozat újabb kötete az ausztráliai bennszülöttek, a csendes-óceáni szigetvilág, a csodálatos Hawaii, az indonéziai szigetek, Hátsó-India és India fenségesen gazdag mesevilágából ad ízelítőt. Olvasóink az ázsiai és európai kultúrkincs legszebb vándormotívumaival találkoznak ebben a kötetben, pompás állatmesékkel, melyek vérszomjas ragadozókról, fekete párducokról, elefántokról, furfangos teknősbékákról, törpeszarvasokról és a szigetvilág hatalmas madarairól adnak színes képet.
Reich Károly Kossuth-díjas grafikus, felhasználva ennek a világnak érdekes művészeti motívumait, a képzőművészet eszközeivel mutatja be A bőbeszédű teknősbékát és sok más társát, embereket és állatokat, környezetüket és képzeletük varázslatosan szép világát.
 

Csatolások

 • A bőbeszédű teknősbéka.epub
  1.3 MB · Olvasás: 251

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Bodrogi Tibor – Karig Sára (szerk.)
A csillagok szíve
Afrikai mesék (1962)

A Népek Meséi sorozat (Móra Kiadó)
/// epub formátum ///


dZbfyzj.png

Amikor a nap lebukik a Kilima Ndzsáró havas, égbe nyúló csúcsa mögött, pásztortüzek villannak fel Afrika elszórt kis falvaiban, a pusztákon, szavannákon.A tűzbe bámuló sivatagi pásztorok meséiben még az ősi Afrika tűnik elő, sokszor a maga vad nyerseségében. Karavánok és vándorkereskedők az éjszakai szállásért mesével fizetnek, s a szavannák dús bozótjaiban küzdelemre induló harcosokat nemcsak fegyverhordozók, hanem diallik – énekmondók – lantosok is kísérik. A busongó nép hivatásos mesemondói a moaridik, gyakran nagy tekintélyű, nevezetes személyiségek. Madagaszkár rejtelmes földjén költő-táncosok mondják el meséiket, akik faluról-falura vándorolnak, és szívesen látott vendégei minden ünneplő háznak.
Miről szólnak ezek a mesék? A természet megmagyarázhatatlannak tetsző jelenségeiről, hősök nagy erejéről, az együgyű ember nevetségességeiről, s az állatokról, az ostoba elefántról, vízilóról, a gonosz sakálról, és a kicsi, de mindenkinél furfangosabb, ügyesebb – tehát erősebb – nyúlról és antilopról. A mesék részben ismeretlenek, új világot tárnak az olvasó elé, részben pedig olyanok, amilyeneket a világ más táján is mesélnek.

Köszönet a nyersanyagért Pszi53 fórumtársnak.
 

Csatolások

 • A csillagok szíve.epub
  1 MB · Olvasás: 230

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Vámos Magda (szerk.)
A cápaisten
Hawaii mesék és mondák

(Népek meséi sorozat)
——— epub formátum ———

9cN70RL.png
– Hadd mondom el hát – mondta Kámálo –, miért emészt engem a bosszúszomj. – Majd így folytatta: – Országom királya egy dobot hozott magával Kahikiből. De kívüle nem dobolhat senki ezen a dobon. Tabu alá helyezte még azt a helyet is, ahol a dob áll. Kegyetlen király az én királyom, Ku-pa. Gonoszsága miatt a nép java elmenekült már az országból, a többi meg éppen olyan gonosszá vált, mint ő maga. Már nem lázad ellene senki. Rosszabbak lettek nála is. El akartam menekülni az országból magam is, de van két kisfiam, meg aztán nem is volt, hová vigyem őket. Én vagyok a király csónakkészítője. A két fiam a király gyerekeivel szokott játszadozni. A minap, míg odajártam az erdőn, hogy új csónakra való fát keressek, a két fiam a király háza felé ment, s besettenkedett a királyi házba, ott is a tabu alá vetett helyre, a dobhoz. A király gyerekei nem voltak otthon, az én két fiam egy ideig nézte a dobot, aztán nem tudva, hogy a király leseti őket, odamentek a dobhoz, s elkezdték ütni. Vagyis megszegték Ku-pa törvényét. Nagyon jól tudtak dobolni a gyerekeim, ó, Cápakirály, tudtak erősen is, de olyan halkan is, hogy úgy hallatszott, mint amikor esőcsepp koppan az erdőben a faleveleken. És inkább csak olyan lágyan doboltak, hogy nagy zajt ne csapjanak. De a király meghallotta ezt a parányi dobolást is, az elrekesztett helyhez sietett, s mire a fiaim észbe kaptak volna, már hóhér után is kiáltott, és a szent helyen, a dob előtt, mindkét gyerekemet agyoncsapatta.

Köszönet a nyersanyagért Pszi53 fórumtársnak.
 

Csatolások

 • A cápaisten.epub
  361.9 KB · Olvasás: 208

evacsohi

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves mindenki!
Egy kérdéssel fordulok hozzátok. Milyen könyvet ajánlanátok 14 éves borzalmasan kamaszodó fiamnak?
Róla annyit, hogy nem szeret olvasni, de még kb 2 éve is szerette, ha én olvastam neki. Jelenleg felvette a kőkemény macsó stílust, olyan barátai vannak, hogy már nincs szüksége ellenségre. Velük csavarog.
Köszönök minden ötletet!
 
Oldal tetejére