Biblia, minden ami a Szentírással kapcsolatos!

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

vandorcsillag

Állandó Tag
Állandó Tag
Czike László

A sumér Annunaki és elit-utódaik, a Kígyókirályok

(az iraki háború, Irak elfoglalásának sátáni gyökerei) Jim Marrs írja „A titkos uralom” című könyvében:A parancsok nem valamiféle szellemtől, hanem egy hús-vér személytől (idegen lénytől) érkeztek... Dr. Joe Lewels, az El Paso-i Texasi Egyetem újságírói szakának volt tanszék-vezetője ‘Az Isten-hipotézis’ könyvében kifejti, hogy Jehova valójában hús-vér lény (egy Annunaki?) volt, aki tüzet, viharos szelet és zajt keltő repülő járművel (űrkomppal, csészealjjal?) közlekedett. E járművel vitte fel Mózest a Sínai-hegy tetejére, ahogy meg is van írva a Mózes második könyvében (19,4): ‘Láttatok, mit tettem az egyiptomiakkal, s hogy mint sasszárnyon hordoztalak benneteket s ide hoztalak magamhoz.’ Lewels arra is rámutat, hogy Mózes és az izraeliták sohasem láthatták Jehova arcát... Lehetséges - kérdi -, ez az arc annyira nem emberi lett volna, hogy félelmet és undort keltett volna bennük? ‘Meg kell jegyezni, hogy ez egyáltalán nem új gondolat’ - írta -, megemlítve a korai zsidó mandeánus szektát, akik a dualista világegyetemben hittek, amely két egyenlő részre, a fény és a sötétség világára van osztva. ‘Szerintük a fizikai világot - így a Földet is - a Sötétség Ura, hüllő-szerű lény teremtette és kormányozta, akit Kígyónak, Sárkánynak, Szörnynek és Óriásnak is hívtak, és aki szerintük az emberiség igazi teremtője volt.’ R. A. Boulay kutató ugyanezt az elképzelést hirdette. Feltűnt neki, hogy világ összes kultúrájából maradtak fenn olyan történetek, melyek az emberekkel együtt élő - akár az embereket megteremtő - sárkányokról, hüllőkről szólnak. Ezeknek a hüllőknek különös erővel bíró ékköveik vagy kristályaik voltak, lábon jártak és repültek a levegőben, területekért harcoltak egymással, és az emberek ‘isten’-ként tisztelték őket. ‘Az, hogy világszerte leírták a repülő hüllőket, egyértelmű bizonyítéka, hogy teremtőink és őseink nem az emlősöktől származtak, hanem földönkívüli gyíkfélék (szerintem értelmes, földi származású dinozaurusz-félék is lehettek! - Cz. L.) voltak.’ - vonta le a következtetést Boulay ‘Repülő kígyók és sárkányok - az emberiség hüllő-eredetének története’ című könyvében. Lewels, Boulay és más kortárs szerzők úgy gondolják, hogy a bibliai Jehova valójában valamely ősi sumér ‘isten’ volt, aki különösképp érdeklődni kezdett a mezopotámiai pátriárka, Ábrahám leszármazottai iránt. ‘A héber néppel való kapcsolatában Jehova kezdettől fogva minden rendelkezésére álló eszközzel arra törekedett, hogy hatalma és ellenőrzése alatt tartsa (kiválasztott) népét.’ - mondja Lewels.......

http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=czike&cikk=61#cikk

 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Vándor CSillag!
Én már nagyon régen éreztem ezt. Tudtam, hogy nem Isten Jehova, egy teremtménye a fény, és szeretet Istenének. Ugyan olyan teremtménye, mint akármelyikünk. Azt is tudtam, hogy egyiptomi száműzetésük alkalmával szedték fel a zsidók, annak ellenére, hogy a helybeliek nagyon féltek tőle, és egyetlen maszk maradt meg róla, az meg a vadszamarat ábrázolta. Ő volt Sét is, aki Oziriszt a bátyját megölte. Hát Jehova a zsidókat választotta ki, őhozzájuk tartozik. Csak azt nem értem, hogy ha annanuki volt ha nem, vagy más szörszülött, miért kellett összekeverni Jézus mennyei Atyjával? Miért kellett Jézust az ő fiának kiiáltani? Mikor a vádló zsidóknak azt mondta Jézus, hogy ti az ördögatya gyermekei vagytok, az én Atyám nem evilágból való. Mai napig nem hajlandók a zsidók Jézust zsidónak elismerni, csak az átkozott Nimród fiának, leszármazottjának, mégis miért ragaszkodnak hozzá a keresztény bíborosok, pápák, hogy Jézus Jehova fia? Római hatalom átmentésének szánták talán? Jézus nem Saulusnak adta az utódlást sem, hanem Péternek. A 12 tanítvány könyvéből csak 2-tőt hagytak a hivatalos bibliában. A másik kettő Saulus, és tanítványa teszi ki. Jézus igazi tanítványait kitiltották, mert az igazságot nem akarták, hogy a nép tudja. Hatalmas igazságok lehettek....
Legyen nagyon szép, és vidám napod!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Néha igencsak bódító zagyvaságözönnel találkozik az emberfia a kerszténységgel és Jézussal kapcsolatban. Ezeket a megtévesztő szándékú kötyagos írásokat érdemes néha elovasni, hogy mi mindent összetudnak ezen a területen zagyválni...valakik. Pesze nem értelem nélkűl. Ne akarjuk viszont ezeket az irásokat teljesen megérteni, mert ezek szándékosan zavarosak. Van egy erre készűlt szoftver is..
Szerintem Irak az olajistenért áldozta fel magát...Valakiknek mégérhette, pláne, ha a háborút más fizette, a múzeumkirablások már csak hab a micsodán.... az illegitim műkereskedőknek is élni kell, úgygondolják sokan. Suméria belezagyválása ebbe a dologba pedig kiváló beutaló a pszichiátriára, bár kevés ott a hely..
Mindeneseztre az az állítás, hogy a zsidók között manicheusok lettek volna nem igaz, nincs erre szükségük szerintem.
 

vandorcsillag

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Bihar!
Abban igazad van,hogy sok könyv jelenik meg,de nem biztos,hogy zagyvaságokat hordoz.
Az író megpróbálja megírni a látott,hallott,tapasztalt és 'uram bocsá' felfedezett régiségeket.
Te mint tudós ember,én meg mint amatőrök amatőre olvasgatom a könyveket.
További kellemes olvasgatást és szép napokat kívánok.:..:
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Az a helyzet vándorcsillag, hogy nagyon sokáig kell általában keresgélni, ha az ember értékes könyvet szeretne találni, a vallásokról, a történelemről.... Miután jómagam vagy 1 évtizede intenzíven foglalkozom, egy bizonyos témával, ezért mertem kijelenteni, hogy értékes könyvet erről csak egyet találtam. Magam sem akartam hinni, hogy mindössze ennyi létezik..Persze sok könyv tartalmaz igazságokat is vegyítve mindenféle infantilis marhasággal. Ez biztos és azok számára, akik kezdők ez bizony megtévesztő. Esetleg szándékosan is lehet az.
A Biblia hatalmas irodalmában is lehetnek különböző igazság értékű, tartalmú könyvek, vannak is. Nem árt, ha valaki a sorok között is tud olvasni.
 

Bulblet

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

"A bölcsesség kezdete: az ÚR félelme"
Megosztok veletek egy Zimányi József igehirdetést. Ő egy olyan lelkipásztor, aki a hitéért, Jézusért, megjárta a Gulágot is.
Önéletrajzi könyve (Tűzoszlopoddal jéghegyeid között) is nagyon lebilincselő olvasmány, szeretettel ajánlom.
 

Csatolások

  • Zimányi József - Add át Istennek.doc
    368.5 KB · Olvasás: 16

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
"A passió végső értelme következő képpen fogalmazható meg:A végtelen Isteni szeretet a bukás fölé hajolva,Kegyelemmé alakul,melyet a gonosz elve a gyötrelem keresztjévé formál.Az Isteni Szeretet pedig a megváltás "keresztjévé transzformál."
(.............)
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Jólenne kedves steve ha megfogalmaznád ezt a ósdi kacifántilis..két körmondatot, saját szavaiddal, úgy, hogy ma is érthető legyen, első olvasásra. Különben sokan eltranszformálják valahová mint az értehetlenség keresztjének bús szeretetét, amikor éppen kegyelemmé változik a hipertérben. Ugyanis ez az eredeti idézet sajnos számomra sem érthető. ..Köszönöm.
 

yeti108

Állandó Tag
Állandó Tag
Nekem már eleve azzal a kifejezéssel van gondom, hogy "istenfélő". Istenkedvelő miért nincs? Egyiptomban volt ilyesmi. hogy Ámon-kedveltje, Rá-szemefénye, stb.... :)
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Nekem az Istent szerető kifejezés jobban tetszik. Hiszen a fény, és a szeretet Istene mindenkit szeret. Mikor az élet letelte után hazatérünk, az Ő végtelen szeretetében fogunk füdeni.
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

Bulblet

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Istenfélelem nem rettegést, félelmet jelent. A vallásos ember, ha saját cselekedeteiből akar "igazulni", érezhet félelmet, de azért,
mert még nem ismerte meg a kegyelmet. Ez a másik szó, amit a büszke emberi egó nehezen visel. Pedig mit jelen? Meg nem érdemelt szeretetet. Nem tudjuk kiérdemelni Isten szeretetét, Ő azt ingyen kegyelemből adja.
Az istenfélelem azt a belső lelki magatartást jelöli, mikor az ember komolyan veszi az Isten szavát és elhiszi, tiszteli azt.
"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." 2Tim 1,7
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Félelem az félelem. Fél-elem. Tehát nem egész elem. Isten meg egészet teremtett, nem fél-elemet. A fél-elem az a sötét rész tulajdona. Az Isten maga a tökéletes szeretet, Ő szeretet, és a fény, ami nem Ő, az a másik oldal. A sötétség, a fél-elem, a rettegés, a kísértés: kis-értés, (Ugye milyen tökéletes a magyar nyelv? Mennyire kifejező?) a testi bujaság, a kapzsiság, stb. A fény és a szeretet Istene maga a tökéletes szeretet, az egység, a meg-értés, a meg-bocsájtás. A fény és a szeretet Istene nem is tudna mást adni, mint szeretetet, hiszen szeretetből van,és nem kegyelemből osztogatja. Ha nem érezzük a szeretetét, akkor mi nagyon eltávolodtunk Tőle, a tökéletes szeretettől.
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Jólenne kedves steve ha megfogalmaznád ezt a ósdi kacifántilis..két körmondatot, saját szavaiddal, úgy, hogy ma is érthető legyen, első olvasásra. Különben sokan eltranszformálják valahová mint az értehetlenség keresztjének bús szeretetét, amikor éppen kegyelemmé változik a hipertérben. Ugyanis ez az eredeti idézet sajnos számomra sem érthető. ..Köszönöm.
Megpróbálom kedves Bihar!
Az Isteni szeretet a bűnbe veszett világban,kegyelemmé alakul,vagyis meg nem érdemelt mentő szeretetté.A világban viszont jelen van a gonosz szellemi erő,-e világ fejedelme-,amely harcban áll Isten megnyilvánulásával.Vagyis üldözi,el akarja pusztítani.Az Isteni kegyelem amelyet a bűn képtelen volt halálban tartani,a bűnbe esett lelkekért vállalta az üldöztetést, a szenvedést és a halált.Így jutottak szabadulásra a lehetetlen helyzetben lévő lelkek.
Remélem érthetőbb,de ha nem,akkor még alszom rá egyet-kettőt.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Jelenések 22,16-17.:

"Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag... És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen."


 

Kyra2

Kitiltott (BANned)
Jelenések 1, 12-16

12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle;megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;
13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.
14. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó;és a szemei olyanok, mint a tűzláng;
15. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.
16. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éleskard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.

p.jpg
220px-Saint_John_on_Patmos.jpg
renaissance-ufo.jpg
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Köszönöm steve, így már értem. A jó és a rossz harca...örök, közhely.
De ezt nem Jézus találta ki, hanem egy sokkal ősibb vallás -vagy hit- is tartalmazza. Ez pedig a TÓREMHIT, ahol Ata Isis(Ő a FŐNÖK) egyik fiának , Sis Tóremnek a felesége Hárpia Tórem volt...de ez még semmi. Ja, Sis Tórem egyik fia Numi Tórem, ő a magyarok által is emlegetett Öreg Isten...a felesége pedig Joli Tórem...a Földanya. Joli ősi aranyszobrát bizony a baszk rokonaink lovasai elvitték baszkföldre Atilla harcai után ...Ezt Árpád amikor az elorzott avar kincseket a kalandozásnak nevezett (és másnak is) útjain amúgyis visszaszerezte, nem engedte visszahozni. Mert a baszkok derék katonái voltak Atillának..ez akkor ismert volt. Nem tudom, hol rejtegetik manapság. Bocs a kitérőért..
Persze legfeljebb, a hetedik égben lakott Ata Isis (Atyaisten) aranypalotájában és a fiai egyre lejjebb, más "egek" alatt. A teremtett lelkek hazája a legalsó zónában volt, a kék ég alatt, egyel feljebb pedig a gonosz szellemek laktak, fölöttük a jó szellemek..
Vagyis a neolitikum embere is számolt már a gonoszokkal..nade ez a gyalázatos sok rossz szellem (pl a Halál, a Gonosz)
nem számolt a felülről 4. égben lakó Világfelügyelő Aranyfejedelemmel (Numi fiával) aki közbelépett, ha szükséges volt..nem olvastam, hogy keresztre is feszítették volna..
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére